Advocaten ondersteunen inloopspreekuur van het kenniscentrum: ‘Vrijblijvend en toegankelijk juridisch advies’

Gepubliceerd op: 29 maart 2022

Elke dag houdt het Kenniscentrum Kind en Scheiding een inloopspreekuur. Ouders kunnen daar al hun vragen over hun scheidingssituatie stellen. Een maatschappelijk deskundige zit samen met een advocaat, mediator of scheidingsspecialist, stiefcoach, scheidingscoach, kinderpsycholoog  of emothietherapeut klaar om alle vragen te beantwoorden. We spraken Sandra Kouwenhoven, Robin Pormes, Maartje Braat en Anouk Klomp, vier familierechtadvocaten die meedraaien in de spreekuren. Met hun kennis en expertise helpen zij ouders aan gedegen informatie en juridisch advies.

 

Drempelverlagend

‘De drempel van een advocatenkantoor voelt voor mensen soms hoog,’ vertelt Robin Pormes, familierechtadvocaat bij Ubaghs advocaten in Den Haag. ‘Dat vind ik jammer: ouders in een scheidingssituatie kunnen enorm geholpen zijn door een gesprek met een familierechtadvocaat. Er gebeurt in die fase ontzettend veel en er moet veel geregeld worden. Daarom werk ik zo graag mee bij het kenniscentrum. Het juridisch advies tijdens het inloopspreekuur is vrijblijvend en toegankelijk en de spreekuren worden goed bezocht. Het is een mooie manier om mensen in een kwetsbare situatie te kunnen helpen aan de juiste informatie.’ Anouk Klomp, advocaat bij Klaar familierecht, herkent dit. ‘Als wij ouders vroeg kunnen helpen met hun vragen, kan vaak een hoop gedoe voorkomen worden. Bijvoorbeeld door te informeren over de manieren waarop je kan scheiden. Zoals met een mediator in plaats van twee advocaten, zodat ouders niet lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Dat scheelt vaak veel spanning.’

Juridische uitleg

De advocaten zitten bij het spreekuur om alle juridische vragen van ouders te beantwoorden. Sandra Kouwenhoven, familierechtadvocaat bij Kouwenhoven advocaten: ‘Er komen bijvoorbeeld ouders die nog helemaal aan het begin van hun scheidingsprocedure staan. Ik kan ze dan op weg helpen met wat ze kunnen verwachten en de juridische procedure uitleggen. Ook zijn er ouders die al verder in het proces zijn, maar waar er afspraken niet nagekomen worden of bijvoorbeeld problemen zijn met de omgangsregeling. Dan kan ik uitleggen wat hun rechten en plichten zijn, en die van hun ex-partner.’

Geruststellen en adviseren

Robin Pormes kwam laatst nog zo’n situatie tegen tijdens haar spreekuur. ‘Een moeder kwam bezorgd binnen. Haar dochter ging nog regelmatig naar haar vader, zoals afgesproken in de omgangsregeling, maar deze moeder maakte zich ernstig zorgen om de veiligheid van haar dochter. Op internet had ze gelezen dat van een omgangsregeling nooit kan worden afgeweken zonder toestemming van de andere ouder. Ik kon haar toen geruststellen en uitleg geven: in principe moeten beide ouders zich houden aan de omgangsregeling, maar als de veiligheid van het kind in gevaar is, kan daarvan worden afgeweken. Het belang van het kind staat voorop. Ik kon haar adviseren over de stappen die zij kon nemen voor het aanpassen van de omgangsregeling. Zo zie je: informatie op internet is niet altijd juist.’

Verschillende expertises

De advocaten houden het inloopspreekuur altijd samen met een maatschappelijk deskundige. Maartje Braat van VHB advocaten benadrukt de meerwaarde hiervan. Al vijf jaar is ze, samen met haar kantoorgenoot Brenda van Haeften, betrokken bij het kenniscentrum. ‘De benadering van een maatschappelijk deskundige is net anders dan die van een advocaat. Daardoor heb je in een spreekuur altijd de juridische én de sociaal-emotionele invalshoek. Dat vult elkaar mooi aan: ik adviseer over het juridisch kader van het scheidingsproces en de maatschappelijk deskundige focust bijvoorbeeld op het kindperspectief en de onderlinge communicatie. Al houd ik mensen in mijn juridisch advies ook altijd voor: probeer er samen uit te komen. Als jij heel erg vasthoudt aan jouw ideeën, en de ander doet dat ook, dan kom je niet verder. Probeer je ook te verplaatsen in de ander.’

De goede kant op

Door deze combinatie van expertises kan er vanuit het kenniscentrum snel geschakeld worden, vertelt Anouk Klomp. ‘Daar heb ik als advocaat zelf ook van geleerd: er is zoveel preventief aanbod en hulpverlening rondom scheidingszaken. Cursussen voor ouders en kinderen, programma’s, hulpverlening vanuit de gemeente: het kenniscentrum heeft dat allemaal duidelijk in kaart. Iedere scheidingszaak is uniek en elke ouder heeft iets anders nodig. Het kenniscentrum heeft een breed palet aan opties en kan ouders snel de goede kant op verwijzen. Elke regio in Nederland zou gebaat zijn bij een Kenniscentrum Kind en Scheiding.’ Maartje Braat is het hiermee eens. ‘Ouders kunnen zich al in een vroeg stadium breed en kwalitatief goed laten informeren. Daar zit zo’n meerwaarde en het helpt ouders enorm, dat zie ik elk spreekuur weer. Ik hoop dat het kenniscentrum in de toekomst in heel Nederland beschikbaar is voor hen die dat nodig hebben. Zodat het gewoon logisch wordt: ik ga scheiden, dus ik ga eerst langs het kenniscentrum.’

Wil jij voor advies en informatie langskomen op het inloopspreekuur van het Kenniscentrum?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.