Artikel in Stadskrant van Delft: 'Scheiden? Praat erover en erken het gevoel van je kind'

Gepubliceerd op: 11 september 2023

'Onze' Sascha is geïnterviewd voor de Stadskrant van Delft. Sascha werkt bij ons als maatschappelijk deskundige en schrijft ook columns over haar werk. We zijn trots op haar en delen dit mooie artikel graag!

“Scheiden? Praat erover en erken het gevoel van je kind”

De ouders van Sascha van der Burg (25) gingen scheiden toen ze vijf was. Nu is ze zelf maatschappelijk deskundige bij het Kenniscentrum Kind en Scheiding. In Delft biedt ze ouders en kinderen steun via Delft Support. “Er gebeurt veel tijdens een scheiding, voor ouders én kinderen. Ouders zijn vaak praktisch bezig, maar zorg ook dat je erover praat!” 

Op vrijdag 15 september is het de Dag van de scheiding. Advocaten hebben deze dag in het leven geroepen om aandacht te vragen voor goede begeleiding van partners die gaan scheiden. Want dat gaat nog niet altijd goed. “Scheiden is een rouwproces”, weet Sascha uit eigen ervaring en door haar werk. “Een scheiding heeft altijd impact, hoe goed de ouders dat ook samen regelen. Vaak worstelen ex-partners met gevoelens van boosheid, terwijl ze wel als ouders van hun kinderen verder moeten gaan. Dat is niet altijd makkelijk. Daar kunnen wij ouders bij helpen.” 

Grotere problemen voorkomen

Het Kenniscentrum biedt op verschillende manieren hulp. Ouders kunnen langskomen op een spreekuur of ze kunnen bellen of mailen. En bij ingewikkeldere vragen kan het Kenniscentrum doorverwijzen, want ze hebben veel contacten met andere hulpverleners. “Veel scheidingen gaan wel goed. Maar soms ontstaat toch frustratie als er bijvoorbeeld een nieuwe partner bijkomt. Het is belangrijk om de nieuwe situatie en de gevolgen ervan met elkaar te bespreken. Scheidingen kunnen wij niet voorkomen, maar wij kunnen het wel minder lastig maken door vroeg hulp te bieden.’’ 

Kinderen zijn loyaal 

Sascha ondersteunt ook kinderen na een scheiding. Zo geeft zij de trainingen de Stoere Schildpadden (voor 4-6 jaar) en de Dappere Dino's (voor 6-8 jaar). “Voor kinderen kan een scheiding verdrietig zijn. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze moeten kiezen tussen hun ouders. Als ouder kan het soms lastig zijn om je kind te ondersteunen, omdat je zelf ook te maken hebt met boosheid of verdriet. Dit is ook niet erg, als je je daar maar bewust van bent. Gelukkig kun je al veel doen door het gevoel van je kind te erkennen.’’

Veilige omgeving 

In de trainingen krijgen de kinderen handvaten om problemen op te lossen. Sascha legt uit: “Wat kun je bijvoorbeeld doen als je pappa mist als je bij mamma bent? En we leren hen dat alle gevoelens er mogen zijn en normaal zijn. Zo leren we hen om erover te praten.” Sascha was ook een paar jaar lang buddy voor jongeren met gescheiden ouders bij Villa Pinedo. Als buddy had ze online anoniem contact met de jongeren. “Ik creëerde een veilige omgeving, juist ook omdat het anoniem is. Ik liet hen weten: ik ben er als je me nodig hebt. Soms wilden ze alleen hun verhaal kwijt, soms wilden ze praktisch advies.”

Erkenning is belangrijk 

Haar eigen ervaring met de scheiding van haar ouders helpt Sascha bij de hulp die ze biedt in haar werk. “Ik begrijp goed wat kinderen voelen en meemaken. En door de gesprekken met mijn eigen omgeving snap ik ook beter hoe ingewikkeld het voor ouders kan zijn. Ik ben lang verdrietig geweest rond de scheiding van mijn ouders. Inmiddels weet ik dat ze hebben gedaan wat ze konden. Hier heb ik wel tijd voor nodig gehad. Als er vroeger al trainingen waren die ik nu geef, had ik hier veel steun uit gehaald. Daarom haal ik er nu extra voldoening uit om andere kinderen in een scheidingssituatie te ondersteunen.”

Hulp bij een scheiding 

Wilt u gaan scheiden of ligt u in scheiding? Dan kunt u in Delft maandelijks gratis en zonder afspraak terecht bij het spreekuur van Delft Support en het Kenniscentrum Kind en Scheiding.  De spreekuren vinden plaats op het stadskantoor van de gemeente Delft (Stationsplein 1). Het actuele overzicht van de spreekuren vindt u hier. Het Kenniscentrum is daarnaast elke werkdag bereikbaar voor vragen. Bel of app via 06 - 112 591 95 of stuur een e-mail naar info@kenniscentrumkindenscheiding.nl. Of kijk op de website.

Dit artikel is eerder verschenen in Stadskrant Delft. Foto: Alyssa van Heyst

Wil jij altijd op de hoogte zijn van onze updates?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.