Column #3: Sascha over haar ervaring als vrijwilliger bij Villa Pinedo

Gepubliceerd op: 13 september 2023

Vandaag komt alweer mijn derde en tevens laatste column online. In de eerste column heb ik geschreven over mijn eigen ervaring met gescheiden ouders. De tweede column gaat over mijn werkzaamheden bij het Kenniscentrum Kind en Scheiding en hoe mijn week er zo ongeveer uit ziet. In deze column wil ik jullie graag meer vertellen over Stichting Villa Pinedo en het vrijwilligerswerk dat ik daar heb gedaan als Online Buddy.

Vanuit mijn stage bij het Kenniscentrum Kind en Scheiding in 2020 ben ik in contact gekomen met Villa Pinedo. Ik las op hun website dat je je kon aanmelden als vrijwilliger om zo met kinderen van gescheiden ouders te kunnen appen/chatten. Dit leek mij heel mooi, omdat ik zelf ook ervaringsdeskundige ben op dit gebied. Ik wilde graag andere kinderen helpen door een luisterend oor te bieden en handvatten aan te reiken over leven met gescheiden ouders. Iedereen die bij Villa Pinedo start als vrijwilliger volgt een verplichte basistraining. Tijdens deze training leer je hoe je eigen ervaringen in kunt zetten, zodat je er anderen mee kunt steunen. Na deze training wordt je gekoppeld aan een kind met soortgelijke ervaringen. Zo was dit bij mij het stuk rondom stiefouders, het missen van de andere ouder en het loyaliteitsconflict. Dit maakte dat ik goed kon aansluiten bij de belevingswereld van deze kinderen, omdat ik wist hoe het voelde. 

Het mooie aan Villa Pinedo vind ik dat zij er voor alle kinderen zijn die een scheiding van hun ouders meemaken. Iedereen mag er zijn en het doel is dat kinderen zo min mogelijk last hebben van de scheiding. Dat ze gewoon zichzelf kunnen zijn en dat er echt naar ze wordt geluisterd. Kinderen zijn immers echte ervaringsdeskundigen, omdat zij weten hoe het is om met gescheiden ouders te moeten leven. 

Zo heb ik met meerdere kinderen gekletst via de Villa Pinedo Buddy app. Ik heb vooral gemerkt dat ze behoefte hadden aan een luisterend oor en iemand die er voor ze is, zonder oordeel. Het erkennen in hun gevoel hielp hierbij enorm. Ze voelen dat ze er niet alleen voor staan. Sommige kinderen willen elke dag chatten en anderen sturen eens in de zoveel tijd een berichtje. Dit is allemaal goed, zolang zij er baat bij hebben. 

Inmiddels werk ik niet meer als vrijwilliger bij Villa Pinedo, maar hebben het Kenniscentrum Kind en Scheiding wel een mooie samenwerking met elkaar. Zo hebben we korte lijntjes met elkaar, maar geven we ook gezamenlijk bijeenkomsten, zoals de face-to-face workshop waar ouders een ervaringsverhaal horen van de jongeren van Villa Pinedo. Afgelopen 5 september was er ook een symposium georganiseerd door het Kenniscentrum Kind en Scheiding waar Villa Pinedo ook is uitgenodigd om in samenwerking een workshop aan te bieden. 

Mijns inziens is het heel belangrijk dat deze samenwerking er is, omdat we samen ouders en kinderen in een scheidingssituatie kunnen ondersteunen en zorg kunnen dragen voor het vroegtijdig inzetten van hulp.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.