Coronaregels als je ouders gescheiden zijn

Hoe ga je in coronatijd om met je ouders als ze gescheiden zijn? Moet je anderhalve meter afstand houden?

Mag ik mijn beide ouders zien tijdens de lockdown?

Jazeker! Tijdens de lockdown kun je allebei je ouders zien. Alleen als één van jullie verkouden of ziek is, kan dat niet. Je kunt dan wel met elkaar bellen of videobellen.

Kan ik langsgaan als één van mijn ouders verkouden is?

Nee, als één van je ouders verkouden of ziek is, kun je niet langsgaan. Het gaat dan om hoesten, keelpijn, een loopneus, benauwdheid of koorts. Dat geldt natuurlijk ook voor jou: blijf thuis als je verkouden of ziek bent.

Moet ik anderhalve meter afstand houden van mijn ouders?

Nee, je hoeft geen anderhalve meter afstand te houden als je ouders in verschillende huizen wonen. Officieel is wel de regel dat je afstand houdt als je niet tot hetzelfde huishouden hoort. Spreek met je ouders af dat je in beide huizen geen afstand hoeft te houden. Je hoort bij beide huishoudens.

Kan ik op bezoek als een van mijn ouders bij opa en oma woont?

Praat hier met elkaar over en maak samen afspraken. Overleg met jouw opa en oma wat zij willen én wat jij fijn vindt. Ben je tussen de 13 en 18 jaar? Dan moet je officieel anderhalve meter afstand houden van volwassenen waar je niet bij in huis woont. Maar als je binnenshuis bent, kunnen jullie eigen afspraken maken. Maak je je zorgen over je opa en oma? Spreek dan op een andere plek met een van je ouders af.

Wat kan ik doen als mijn ouders verschillend denken over de coronamaatregelen?

Praat erover met je ouders. Geef aan wat jij vervelend of onduidelijk vindt. Geef ook aan wat jij graag wilt. Is dat volgens de maatregelen oké? Misschien vinden je ouders dat dan ook goed.

Videobellen als je ouders gescheiden zijn

Het kan dat je vader of moeder, of andere mensen die bij hen wonen, verkouden of ziek zijn en dat je door het coronavirus nu even niet op bezoek kunt gaan. Het is wel fijn om elkaar te zien of even met elkaar te praten. Dat kan natuurlijk door de telefoon, maar je kan ook met elkaar videobellen. Dan kun je praten, terwijl je elkaar ook kunt zien op het scherm.

Wat zeg ik tegen mijn vader of moeder als we videobellen?

Stel vragen of haal herinneringen op. Je kunt ook vertellen wat je vandaag hebt gedaan.  Of je vertelt wat je bezighoudt in deze coronatijd. Je kunt ook samen iets doen, bijvoorbeeld een spelletje spelen, een film kijken of sporten.

Wanneer kan ik het beste videobellen?

Spreek dat van tevoren af. Spreek ook af hoe lang je videobelt. Overleg dit ook met de ouder waar je woont. Wil je videobellen op een plek waar niemand kan meeluisteren? Maak daar duidelijke afspraken over, bijvoorbeeld door ‘niet storen’ op jouw kamerdeur te plakken. Vind je het fijn als je ouders er allebei bij zijn, misschien ook je broertje of zusje en je opa en oma? Ook dat is mogelijk: het leuke van videobellen is dat meerdere mensen mee kunnen doen.

Tips op een andere website

Bekijk de tips in de coronatijd van jongeren met gescheiden ouders op het forum van Villa Pinedo.

Ben je tussen de 10 en 23 jaar en heb je gescheiden ouders? Dan kun je terecht op de website van Villa Pinedo. Praat, lach, klaag of huil samen met anderen op het forum. Of chat met een buddy. Kijk ook eens naar de blogs en filmpjes. Op de Instagrampagina kun je elke maandag, woensdag en donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur je vraag stellen. Je krijgt persoonlijk antwoord in een Direct Message (DM).


Bron: NJI

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.