De gezinsvertegenwoordigers: ondersteunend door de scheiding

Hoe begeleid je een gezin dat uit elkaar gaat?

In december 2020 is de pilot gezinsvertegenwoordiger begonnen. In het kader daarvan begeleiden verschillende instanties ouders bij de aankomende scheiding. Zo ook Linda van Voorthuizen en Ilja van der Stel van Kenniscentrum Kind en Scheiding.  Als gezinsvertegenwoordigers hebben zij zelf ondervonden hoe waardevol deze pilot kan zijn voor gezinnen.

Gezinsbegeleiding

Het programma Scheiden zonder Schade werkt met meerdere instanties samen, om op verschillende manieren de negatieve impact van scheidingen te verkleinen. Een pilot die daaruit voort is gekomen is de gezinsvertegenwoordiger, die onder andere door Kenniscentrum Kind en Scheiding wordt uitgevoerd. “Het idee van de vertegenwoordiger is dat je met gezinnen meeloopt”, zegt Linda van Voorthuizen, medewerkster van het Kenniscentrum. “Zo kun je advies geven, bijstand verlenen, en zo het gezin in kleine stapjes door het proces gidsen. Wij hebben ervaring met alle juridische, praktische en emotionele zaken die horen bij een scheiding, maar we laten de regie bij de ouders.” 

Je scheidt maar één keer

De gezinsvertegenwoordiger behartigt dus de belangen van het gezin, met als uitgangspunt: hoe kan de scheiding met zo min mogelijk schade volbracht worden? “Het fijnste is als we ouders van het allereerste begin, soms als ze zelfs nog twijfelen over een mogelijk scheiding, kunnen helpen”, zegt Ilja van der Stel, ook medewerkster van het Kenniscentrum. “Scheiden hoeft niet altijd een advocaat te betekenen: er zijn heel veel opties, elk met hun eigen voor- en nadelen. Je kunt dit traject maar één keer doorlopen, dus dan is het belangrijk dat je weloverwogen keuzes maakt.”

Plek voor emoties

Een belangrijke taak van de gezinsvertegenwoordiger is dan ook psycho-educatie: wat doet een scheiding met ouders, met de kinderen en hun naaste omgeving? “We besteden ook veel tijd aan rouw en verlies,” vertelt Linda, “want soms nemen alle praktische zaken de overhand. We proberen uit te leggen wat het einde van een relatie voor mensen betekent, en dat dit niet altijd voor iedereen gelijkloopt. Je ziet ouders dan ontspannen, omdat ze zo hun kinderen en partner beter kunnen begrijpen.”

Samen op weg

Kenniscentrum Kind en Scheiding kan dankzij de pilot intensiever en langer optrekken met gezinnen, legt Linda uit: “Meestal zagen we mensen voor een eenmalige afspraak, of een training, en dan dacht ik: ‘Ik zou je zo graag verder willen ondersteunen.” Zo heb ik een echtpaar begeleid waarvan de vrouw helemaal vast zat. Je kunt dan aandacht aan beide ouders apart besteden, het verdriet dat ze zijn doorgegaan, wat ze nodig hebben. En nu zitten ze weer bij elkaar aan tafel.” “Ze zijn nu in gesprek bij een mediator, maar wij blijven op de achtergrond aanwezig en vragen regelmatig hoe het gaat,” vult Ilja aan. “Met dat extra zetje blijft er net wat meer beweging in. Als ze dan aangeven dat ze elkaar niet meer spreken kunnen wij ze weer uitnodigen om te zien wat er nodig is.” 

Durven om hulp te vragen

“Het zou fijn zijn als ouders ervaren hoe laagdrempelig dit traject is,” gaat Ilja verder. “Vaak voelt het voor mensen alsof ze falen, terwijl wij graag willen benadrukken dat hulp vragen heel krachtig is.” De twee gezinsvertegenwoordigers hopen dan ook dat ouders ze in de toekomst makkelijker zullen weten te vinden, bijvoorbeeld via informatieverspreiding op scholen of bij de huisarts. “Het belangrijkste is om er vroeg bij te zijn”, zegt Linda. “Wij krijgen zo veel vertrouwen van de mensen die bij ons komen, zeker als we ze vanaf het begin af aan kunnen begeleiden.”

Meer informatie over ons aanbod voor ouders?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.