Gerdien kreeg Gezinsvertegenwoordiging vanuit het Kenniscentrum: ‘Geeft rust en ruimte aan ons als ex-partners’

Gepubliceerd op: 04 mei 2023

Bij het Kenniscentrum Kind en Scheiding kan je terecht voor verschillende vormen van ondersteuning. Denk aan een laagdrempelig telefonisch advies, het bezoeken van een spreekuur of het volgen van een training. Ook kan je terecht voor begeleiding die wat langer duurt, zoals gezinsvertegenwoordiging. Gerdien en haar ex-partner zitten middenin dat traject. Wat het inhoudt en hoe ze het ervaart, deelt Gerdien in onderstaand verhaal.

Op zoek naar advies

Gerdien: ‘Mijn ex-partner en ik hadden het Kenniscentrum al opgezocht voordat we gingen scheiden. We hebben samen een zoon en een dochter, twee pubers, en zochten advies over hoe we hen het beste over de scheiding konden vertellen. Zo kwamen we uit bij het gratis inloopspreekuur van het Kenniscentrum Kind en Scheiding. Het was die eerste keer een lang gesprek, ruim een uur, en heel nuttig. We vertelden dat we graag rust en duidelijkheid wilden voor de kinderen, maar dat we wat verschillende gedachten hadden over hoe dit eruit zou moeten zien. Linda hielp ons direct met wat tips en stelde ons vervolghulp voor in de vorm van Gezinsvertegenwoordiging. De gezinsvertegenwoordiger helpt twee ouders om samen tot goede afspraken te komen. Linda legde uit dat de sessies ons een rustige plek zouden bieden waar we met elkaar konden praten, met een hulpverlener die ook input kon geven. Dat vonden we goed klinken en dus zijn we dat traject gestart.

Samen afspraken maken

Voor mij zijn het goede gesprekken, we kunnen veel kwijt daar. Je praat op een andere manier als er een hulpverlener bij zit. Je bent meer gedwongen om geduld op te brengen voor de ander, om met goede argumenten te komen. In een normaal gesprek val je elkaar sneller in de rede, of zeg ik sneller: laat maar. Maar Linda geeft dan rust, ruimte en gelegenheid aan beide personen om toch het hele verhaal te doen. Het gesprek wordt inhoudelijk beter. De hulpverlener analyseert het gesprek ook in het moment, zij ziet meerdere lagen en boodschappen. Die legt ze bloot en dat geeft inzicht. De gesprekken zijn echt een rustige plek om je verhaal te doen en samen tot goede afspraken te komen.

Hulp voor de kinderen

Onze gezinsvertegenwoordiger Linda zei ook: ik wil met de kinderen praten. Dat had verder nog niemand gedaan. Tijdens dat gesprek heeft Linda aan beide kinderen de tip gegeven om een vertrouwenspersoon aan te wijzen, iemand met wie ze altijd kunnen praten. Beiden kozen hun juf op school. Ook praat mijn dochter af en toe met een maatschappelijk werker op school. Naar mijn idee gaat het best goed met de kinderen. Alleen mijn zoon vindt het nog lastig te accepteren dat hij twee huizen heeft. Hierin heeft Linda ons ook echt geholpen de kinderen beter te begrijpen. Ze legde uit: ook als jullie via de app ruzie maken, merken kinderen die spanning. Dat zie ik ook gebeuren. Op dat soort dingen zijn we dus nog sensitiever geworden. Eigenlijk weet je het wel, maar als het nog je nog een keer wordt uitgelegd, is dat toch fijn. 

Verdere hulp

Linda en de andere medewerkers van het Kenniscentrum hebben ook echt moeite gedaan om ons nog verder te helpen. Ze hebben een goede mediator voor ons gezocht en inmiddels zijn we ook bezig met de SCHIP-methode, dat is postrelationele therapie die gaat over onze relatie na de scheiding. Ik vind het hele goede, praktische hulp. Het is helpend om je samen door te spitten wat je opvattingen zijn, en je inbreng in de opvoeding en waar die vandaan komt. Het is ook moeilijk en confronterend om te praten over je relatie nadat je veel ruzie hebt gemaakt en elkaar pijn hebt gedaan. Maar het doel is om de relatie na scheiding toch weer draaglijk te maken. En dat is goed voor de kinderen. Tegen andere scheidende of gescheiden ouders zou ik willen zeggen: wees niet bang om hulp te vragen! Stap over je eigen trots heen, of de gedachte ‘ik heb dat niet nodig, dat is voor losers’. Wees moedig en zoek goede hulp!’

Extra: dit is gezinsvertegenwoordiging

Tijdens of na een scheiding is het voor veel ouders lastig overzicht te bewaren. Veel aandacht gaat uit naar het regelen van allerlei zaken. Juist in deze situatie kan het fijn zijn als er iemand is die u hierbij kan ondersteunen. Een gezinsvertegenwoordiger kan ook verschillende professionals inschakelen en raadplegen indien nodig. Bijvoorbeeld juridische, fiscale of psychische ondersteuning. Zo komt u weer toe aan het ouder zijn.

Lees meer of meld je aan
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.