Gratis studiemiddag voor onderwijsprofessionals: Hoe ga ik om met ouders en leerlingen in een scheidingssituatie?

Gepubliceerd op: 11 maart 2022

Als onderwijsprofessional, of je nu leerkracht, mentor, directeur of conciërge bent, heb je te maken met leerlingen van gescheiden ouders. School kan een neutrale en veilige plek zijn met regelmaat en zekerheid voor de leerlingen bij wie het thuis minder makkelijk gaat door de scheiding van hun ouders. 

Kinderen vinden het prettig om gezien te worden in de soms heftige situatie waarin zij zitten. Maar hoe doe je dat nu als onderwijsprofessional?

Studiedag: 'Hoe ga ik om met ouders en leerlingen in een scheidingssituatie?'

Speciaal voor onderwijsprofessionals heeft het Kenniscentrum Kind en Scheiding een studiedag ontwikkeld waarin je een hele dag met je team op een interactieve wijze onderdompelt in het thema scheiden. Je krijgt informatie over verschillende onderwerpen met betrekking tot scheiding, gerelateerd aan het onderwijs.

Klik hier voor meer informatie over de studiedag.

Gratis online studiemiddag

Wil je de studiedag eerst zelf ervaren? Op woensdag 11 mei van 13.30 tot 15.00 uur biedt het Kenniscentrum Kind en Scheiding een gratis online studiemiddag aan. Tijdens deze online studiemiddag leer je meer over de juridische rechten en plichten van het onderwijs bij gescheiden gezinnen, krijg je tips over een 10 minuten gesprek met gescheiden ouders en krijg je meer informatie over het scheidingsprotocol.

Aan het einde van deze middag kan jij bepalen of deze studiedag een meerwaarde is voor jullie team.

Klik hier om je aan te melden voor de online studiemiddag.

Meer aanbod voor het onderwijs

Hoe ga je om met ouders die niet met elkaar in één ruimte willen zitten voor het 10-minuten gesprek of een ouder die zegt dat de andere ouder de leerling echt niet van school mag ophalen aan het einde van de dag? Het Kenniscentrum Kind en Scheiding heeft aanbod speciaal voor onderwijsprofessionals zoals; trainingen, een scheidingskist voor in de klas of een gastles over scheiden.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.