Informatiepakketten uitgedeeld aan de scholen in gemeente Rijswijk

Gepubliceerd op: 26 oktober 2022

Of je nu leerkracht, mentor, directeur of conciërge bent – als onderwijsprofessional heb je te maken met leerlingen van gescheiden ouders. School kan een neutrale en veilige plek zijn met regelmaat en zekerheid voor de leerlingen bij wie het thuis minder makkelijk gaat door de scheiding van hun ouders. 

Gezien worden

Kinderen vinden het prettig om gezien te worden in de soms heftige situatie waarin zij zitten. Maar hoe doe je dat nu als onderwijsprofessional?

Hoe ga je om met ouders die niet met elkaar in één ruimte willen zitten voor het 10-minuten gesprek of een ouder die zegt dat de andere ouder de leerling echt niet van school mag ophalen aan het einde van de dag?

Belang van het kind

Als school is het belangrijk om primair het belang van het kind voor ogen te hebben en onpartijdig te zijn ten aanzien de scheiding van de ouders. Hierbij is het belangrijk om een zo goed mogelijk contact te bewaren met beide ouders. Daarnaast heeft de school de taak het kind te ondersteunen om de voortgang van het leren te garanderen. Leerkrachten zijn vaak de eersten die merken dat het gedrag van het kind verandert of de leerprestaties achterblijven. Zij kunnen dat aan de orde stellen in de contacten met ouders en eventuele ondersteuningsmogelijkheden aanreiken.

Informatiepakket

Speciaal voor alle scholen in gemeente Rijswijk heeft de werkgroep Samen Sterk bij Scheiden een informatiepakket samengesteld. In dit pakket is veel aandacht voor het aanbod van Villa Pinedo; de plek voor en door gescheiden jongeren.

Online buddy

Wist je dat kinderen vanaf 10 jaar met gescheiden ouders kunnen een online buddy aanvragen bij Villa Pinedo? De online buddy is ervaringsdeskundige en beantwoordt via de speciale buddy app vragen en geeft advies.

En wist je dat Villa Pinedo mooie brieven heeft geschreven ‘Aan alle gescheiden ouders’ en ‘Aan alle leraren en leraressen’? Deze brieven zijn te downloaden via de site van Villa Pinedo.

Een mooi extra cadeau in het pakket is het spel Vraag Maar, waarmee leerkrachten in gesprek kunnen gaan met de leerlingen over het thema scheiden.

Aanbod onderwijs

Voor meer informatie over het aanbod voor het onderwijs, klik hier

Wil jij ook een soortgelijk informatiepakket beschikbaar stellen? Neem contact op met onze medewerkers, wij denken graag met je mee. 

Altijd op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.