Item bij Nieuwsuur ‘Vechtscheidingen voorkomen’

Gepubliceerd op: 19 oktober 2022

In de uitzending van Nieuwsuur van afgelopen dinsdagavond 18 oktober is aandacht gegeven aan de toenemende werkdruk bij de Jeugdbescherming door complexe scheidingen. Een jeugdbeschermer en kinderrechter schetsten hoe ‘ruzies tussen scheidende ouders soms zo hoog oplopen dat de rechter zich genoodzaakt voelt een jeugdbeschermer in te schakelen. Maar de overbelaste jeugdbescherming lukt het vaak niet om met een oplossing te komen voor de vaak langslepende en bittere conflicten.’ Lees ook het artikel via deze link.

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming vindt dat het anders moet. Het Kenniscentrum Kind en Scheiding herkent dit beeld en gelooft dat laagdrempelige en preventieve ondersteuning in het vrijwillig kader deel van de oplossing is. Dit nieuwsitem maakt duidelijk hoe belangrijk de ondersteuning is die het Kenniscentrum biedt:

  • Laagdrempelige spreekuren waarbij een maatschappelijk deskundigen samen met een advocaat of mediator informatie en advies geeft;
  • Telefonische bereikbaarheid op werkdagen voor vrijblijvende consultatie en advies;
  • Het werken vanuit de insteek dat een scheiding een verlies is en ouders hier preventief over informeren (dus focus op rouw in plaats van woede);
  • Samen met ouders op zoek gaan naar hun gezamenlijke ouderschapsvisie: hoe zien zij hun kind als hij/zij 25 jaar, welke waarden willen zij dat hun zoon/dochter meekrijgt?;
  • Het verwijzen naar een passend aanbod, waarbij je kan denken aan een gezinsvertegenwoordiger die het gezin van A tot Z door de scheiding begeleidt.

Ondersteunen door training

Los van de inloopspreekuren en de beschikbare telefoondienst biedt het Kenniscentrum ook trainingen aan. De planning voor het trainingsaanbod voor professionals, kinderen en ouders is op de site te vinden;  

 • Het aanbod voor kinderen bestaat uit Stoere Schildpadden, Dappere Dino’s, !JES en KIES; 

 • Het aanbod voor ouders bestaat onder andere uit uit ScheidingsATLAS en Relaxed met je ex

 • Het aanbod voor professionals bestaat uit verschillende modules over basiskennis, juridische kennis, communicatie en nieuwe gezinnen, een webinar en een bijeenkomst door de jongeren van Villa Pinedo; 

 • De deskundigheidsbevordering voor professionals is SKJ geregistreerd; 

 • Deelname voor inwoners en professionals in Haaglanden is kosteloos; 

 • Je kan je heel makkelijk zelf aanmelden via de site; Als je nog aanvullende vragen hebt, kan je je onze medewerkers bellen voor info en advies

Heb jij iemand in je omgeving die gebaat zou zijn bij deze hulp? Verwijs die persoon door naar het Kenniscentrum!
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.