Kenniscentrum Kind en Scheiding 2021 in cijfers

Gepubliceerd op: 28 januari 2022

2021.. het jaar waarin het onderzoek naar de meerwaarde van het Kenniscentrum Kind en Scheiding werd gepresenteerd tijdens het online inspiratiecafé Scheiden op de Dag van de Scheiding. Een jaar waarin er in totaal 2725 contacten zijn geweest met de medewerkers van het kenniscentrum tijdens de spreekuren, via mail, app en telefoon. Dit zijn 756 contacten meer dan in 2020 en in vergelijking met 2018 is het viereneenhalf keer zoveel. Kortom.. een jaar om trots op te zijn!

Totaal aantal contacten Kenniscentrum Kind en Scheiding

Jaartal

Aantal contacten

2021

2725

2020

1969

2019

1445

2018

608 

Aantal contacten per maand

In onderstaande tabel  staat het aantal contacten per maand in 2021 weergegeven. Ten opzichte van 2020 zien wij een stijging van tussen de 44 en 123 contacten per maand. In december was dit jaar het aantal contacten hoog, ondanks de lockdown.

2021

Maand

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Aantal

237

268

265

266

209

256

183

86

305

214

256

180

Overzicht soort contacten

De spreekuren hebben in 2021 deels online en deels op locatie plaats gevonden, afhankelijk van de gestelde maatregelen rondom COVID-19. We zien een flinke toename van het aantal spreekuur contacten. Het aantal mailcontacten is ook behoorlijk toegenomen in verhouding met stijgingen in de voorgaande jaren.

Soort contact

Spreekuur

Telefonisch

Mail

App

2021

258

1215

1186

66

Wie heeft er contact opgenomen

Net als voorgaande jaren worden de meeste contacten met het Kenniscentrum Kind en Scheiding gelegd door ouders en professionals. Bij beide groepen is opnieuw een grote stijging zichtbaar. In 2021 heeft er één kind zelf contact opgenomen  met het Kenniscentrum Kind en Scheiding. Bij het netwerk, de omgeving van de gescheiden gezinnen, zien we een toename in verhouding met andere jaren.

Wie

Ouder

Kind

Professional

Netwerk

2021

1445

1

1231

23

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.