Kenniscentrum Kind en Scheiding bestaat vier jaar

Gepubliceerd op: 14 mei 2021

Op 15 mei 2017, de dag van het gezin, opende het Kenniscentrum Kind en Scheiding haar deuren. Nu vier jaar verder is het Kenniscentrum niet meer weg te denken. We hielpen in totaal 5058 ouders, kinderen en professionals. Maar wat doen wij  nu eigenlijk bij het kenniscentrum?

Spreekuren en bureaudienst

De vaste medewerkers bemannen de spreekuren en bureaudiensten, waarbij de spreekuren worden verzorgd door de maatschappelijk deskundige van het kenniscentrum in samenwerking met een externe deskundige. De externe deskundigen zijn advocaten, mediators/scheidingsspecialisten, stiefcoaches, scheidingscoaches, een kinderpsycholoog en een emotie therapeut. De externe deskundigen bieden hun diensten vrijwillig aan.

Op werkdagen is het kenniscentrum bereikbaar voor vragen via telefoon, mail en app en nu ook via chat.

Verzorgen preventieve interventies voor kinderen, ouders

Het kenniscentrum verzorgt, soms in samenwerking met andere aanbieders, interventies voor kinderen: Stoere Schildpadden, Dappere Dino’s, KIES, !JES en Ik kan het vertellenen voor ouders ScheidingsATLAS. Via de site van het kenniscentrum kunnen ouders, kinderen en professionals zich aanmelden voor de interventies die in de regio worden aangeboden. 

Deskundigheidsbevordering professionals

Het kenniscentrum verzorgt themabijeenkomsten aan professionals, welke zijn geaccrediteerd door SKJeugd.

Screening interventies 

Een medewerker kenniscentrum screent of het aanbod Recht doen aan je kind, Kinderen uit de Knel of SCHIP-aanpak aansluit bij de hulpvraag van een gezin. Het advies wordt één op één overgenomen door de jeugdhulpaanbieder.

Uniform Hulp Aanbod (UHA) rechtbank 

Het kenniscentrum is het aanmeldpunt voor het UHA en draagt zorg voor de rechtmatige verwijzing vanuit de Jeugdwet. 

Sociale kaart 

Het kenniscentrum heeft een uitgebreide sociale kaart met aanbod op het gebied van scheiding in de regio. Deze wordt continu up to date gehouden.

5 gesprekken model

Soms is een consult bij het spreekuur niet voldoende, maar verwijzing naar een zorgaanbieder te groot. Het kenniscentrum kan dan maximaal vijf gesprekken aanbieden.

Regiolab Den Haag – Scheiden zonder Schade

Het kenniscentrum sluit aan bij het  regieteam van het regiolab Den Haag en werkt mee aan de pilots die vanuit het programma Scheiden zonder Schade worden ingezet. Denk hierbij aan de pilot Gezinsvertegenwoordiger, de deskundigheidsbevordering, pilot contactverlies en de pilot Gezamenlijke toegang ouders bij de rechtbank.

Bekijk een overzicht van het preventieve hulpaanbod.
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.