Kenniscentrum Kind en Scheiding lanceert campagne over invloed van sociale netwerk op scheidingssituatie

Gepubliceerd op: 01 september 2022

Op vrijdag 9 september, Dag van de Scheiding, lanceert het Kenniscentrum Kind en Scheiding een campagne om bewustwording te creëren over de invloed van het sociale netwerk op mensen in een scheidingssituatie. Hiermee spreekt het Kenniscentrum volwassenen in de regio Haaglanden aan op welke rol zij pakken tijdens een scheiding van vrienden, familie of bekenden: een supporter of een onruststoker?

Welke rol pak jij?

Wendy van Vliet, manager van het Kenniscentrum Kind en Scheiding, vertelt: ‘Iedereen kent wel iemand in een scheiding, maar niet iedereen is zich bewust van zijn of haar rol en invloed in het proces van de scheiding. Denk aan familie (opa en oma), vrienden, buren, kennissen, leerkrachten, nieuwe partners en stief-familie. Zij zijn in een positie om constructieve steun te geven en ouders te wijzen op het belang van de kinderen. Wanneer zij zich bewust zijn van het belang van conflictbeheersing en zich beseffen dat ze hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren, zal dit een positief effect hebben op het welzijn van de kinderen en ouders die betrokken zijn bij een scheiding.’

Positieve factor

Met name grootouders kunnen een sterk positieve factor zijn voor kinderen wanneer hun ouders gaan scheiden. Grootouders kunnen een rustpunt zijn voor de kleinkinderen, een veilige haven waar ze even niet bezig hoeven te zijn met de scheiding van hun ouders. Ook de stiefouders binnen samengestelde gezinnen hebben de kans een positieve bijdrage te leveren. Ilja van der Stel, maatschappelijk deskundige en stiefplancoach, vertelt: ‘Een stiefouder vervangt de biologische ouder niet, maar kan wel steunend zijn aan de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Zeker als ze als samengesteld gezin in één huis wonen. Als het de stiefouders lukt om positief over beide biologische ouders te spreken, helpt dat de kinderen enorm in hun loyaliteitsgevoel naar hun ouders.’

 

Extra aandacht

De campagne wordt ondersteund door de verschillende gemeenten in regio Haaglanden. Gedurende de campagne worden posters en flyers verspreid op locaties van de gemeenten. Verder besteedt het Kenniscentrum extra aandacht aan dit thema en worden ervaringsverhalen en informatieve artikelen gedeeld over de rol van het sociale netwerk bij scheiding. Op de website van het Kenniscentrum staan ook 10 tips over hoe je als familielid, vriend, leerkracht, buur of kennis een positieve bijdrage kan leveren tijdens een scheidingssituatie.

Over het Kenniscentrum Kind en Scheiding

Jaarlijks krijgen ongeveer 86.000 kinderen te maken met de (echt)scheiding van hun ouders. Vaak verloopt de scheiding goed, soms wat moeizamer. Kenniscentrum Kind en Scheiding is er voor kinderen, ouders en het netwerk die te maken hebben met een (complexe) scheiding. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan professionals om beter om te gaan met vraagstukken op het gebied van scheiding. Het Kenniscentrum is gevestigd aan de Albertus de Oudelaan 1 in Voorburg.

Scheiding in je omgeving? Kijk wat jij kunt doen.
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.