Lancering website Uit elkaar met kinderen

Gepubliceerd op: 13 april 2023

Gister is de website Uit elkaar met kinderen (https://www.uitelkaarmetkinderen.nl) gelanceerd door minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. De lancering vond plaats tijdens een webinar waarin professionals uit de zorg met presentator André Rouvoet spraken over het belang van het preventief informeren van scheidende stellen. Ook 'onze' Ilja van der Stel, maatschappelijk deskundige bij het Kenniscentrum Kind en Scheiding, sprak tijdens het webinar.

Lancering website

De lancering vond plaats tijdens een webinar waarin professionals uit de zorg met presentator André Rouvoet spraken over het belang van het preventief informeren van scheidende stellen. Marleen Heijsteeg vertelde over de visie die is ontwikkeld op duurzame samenwerking na de scheiding tussen ouders. Ilja van der Stel legde uit wat die visie in de praktijk inhoudt en Caroline Durieux lichtte toe hoe belangrijk het is om als professionals samen te werken.

Ook werd het prototype van een regionaal DigiPlein getoond. Priscilla Stikkolorum en Sierd-Jan Jongsma vertelden vanuit de regio Haaglanden en Groningen hoe zij betrokken zijn bij de ontwikkeling hiervan en de ervaringen. Ze vertelden over het belang van zo’n regionale website naast het centrale informatiepunt uitelkaarmetkinderen.nl. Daarop kunnen meer interactieve instrumenten staan zoals een vragenlijst en zelfhulpmodules, en de koppeling met lokaal zorg- en hulpaanbod kan daarop makkelijk worden geregeld. Minister Franc Weerwind lanceerde vervolgens de website, waarna Reinout de Vries de website heeft laten zien.

Wil je het webinar terugkijken? Dat kan hieronder:

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.