Stoere Schildpadden bij Omroep West

Gepubliceerd op: 11 juni 2021

De ouders van Max (6) zijn gescheiden. Dat vindt hij soms best lastig. Daarom gaat hij wekelijks naar de 'Stoere Schildpadden training' in Rijswijk. Een lotgenotengroep voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar van wie de ouders uit elkaar zijn. Omroep West mocht een keer meekijken.


Op woensdag is Max vroeg klaar met school. Zijn moeder brengt hem dan naar de training 'Stoere Schildpadden.' 'Eerst dacht hij dat de les te maken had met de Ninja Turtles', zegt zijn moeder lachend. 'Het hielp wel om hem daar op deze manier enthousiast voor te krijgen', vult zijn vader aan. Miranda Derks en Maarten Jongepier zijn de ouders van Max. Ze zien elkaar na hun scheiding nog regelmatig en gaan in goede harmonie met elkaar om. 'Het belang van Max staat voorop', zegt zijn vader daarover. 'Als je daaraan blijft denken bij alle strubbelingen die er zijn, dan helpt dat zeker.' 

Wel en niet eerlijk

In de training wordt gesproken over emoties. En over hoe je kunt reageren als je je boos of verdrietig voelt. Schildpad Sam - een soort handpop - doet ook mee met de les. Hij heeft ook gescheiden ouders en vertelt daar soms over. Een meisje uit de groep brengt ter sprake dat ze wat vaker bij haar moeder is dan bij haar vader. 'Maar dat is dan toch niet eerlijk', zegt Max. Hij vindt dat zielig voor de vader. Thuis vertellen Miranda en Maarten dat Max het soms lastig vindt om aan te geven wat hij wil.

Hij durft dan bijvoorbeeld niet te zeggen dat hij even liever bij de een of bij de andere ouder wil zijn. Hij wil dat alles eerlijk gaat. 'Door deze training kan hij zijn gevoelens beter uiten', zegt zijn moeder. 'Ook weet hij nu dat hij niet de enige is en dat er nog meer kinderen zijn die hetzelfde doormaken.'

De kinderen in de les zijn het er met elkaar over eens dat het vooral niet leuk is als je ouders zijn gescheiden. Toch is het niet alleen maar 'ellende'. Max merkt op dat hij blij is dat hij er nu leuke familieleden bij heeft. 'Zonder de scheiding had ik Boris en Lukas nooit ontmoet', zegt hij. Dat zijn de zoons van de nieuwe vriend van zijn moeder. 

Veel extra scheidingen 

Uit onderzoek blijkt dat er ieder jaar 86.000 gescheiden kinderen bij komen in Nederland. In coronatijd stijgt dit aantal sneller dan normaal. Bij een scheiding zijn er voor volwassenen vaak allerlei manieren om daarover in gesprek te gaan. Maar voor kinderen lijkt dat minder vanzelfsprekend, terwijl zij dat juist zo nodig hebben. Volgens experts voelen veel kinderen zich schuldig over de scheiding van hun ouders. Ook in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer worden trainingen aangeboden voor kinderen van gescheiden ouders. Deze 'Stoere Schildpadden' en 'Dappere Dino' trainingen, worden verzorgd door Kenniscentrum Kind en Scheiding. Voor ouders is er ScheidingsATLAS, een soort lotgenoten- en contactgroep voor gescheiden ouders. De ouders van Max deden daar ook aan mee.

'Veel kinderen van gescheiden ouders hebben het gevoel dat ze de enigen zijn die dit meemaken'

vertelt Marjolein Deelen, trainer bij Kenniscentrum Kind en Scheiding. 'Dat kan ook een reden zijn dat ze worden aangemeld voor onze training.' In de groep wordt gesproken over gevoelens die komen kijken bij de scheiding. 'Zo leren wij kinderen bijvoorbeeld dat zij geen schuld hebben aan grote mensen-problemen. En dat ze niet de enigen zijn.'


Bron: Omroep West

Meer informatie over de trainingen van het Kenniscentrum Kind en Scheiding?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.