Studiedag 'Hoe begeleid ik kinderen en ouders in een scheidingssituatie?' groot succes

Gepubliceerd op: 09 juni 2022

Afgelopen dinsdag gaven we vanuit het Kenniscentrum Kind en Scheiding, in samenwerking met jurist en mediator Samira El Batioui en trainingsacteur Dennis Rust, de studiedag 'Hoe begeleid ik kinderen en ouders in een scheidingssituatie?'.

'Top studiedag; relaxte setting waarin je werd geprikkeld en er ruimte was om te sparren.'

Professionals hebben in hun werk met regelmaat te maken met kinderen van gescheiden ouders en hun ouders. Het is daarbij van belang om goed te signaleren hoe het met het kind gaat, niet meegesleept te worden in de eventuele strijd tussen ouders en kennis te hebben van de hulpverleningsmogelijkheden. 

Studiedag

Speciaal voor professionals heeft het kenniscentrum een studiedag ontwikkeld waar informatie en handvatten worden aangereikt om neutraal te blijven in de contacten met ouders en er te zijn voor het kind. 

Afgelopen dinsdag volgde een groep deze studiemiddag. Naast informatie en handvatten over neutraal blijven kregen zij informatie over het juridisch scheidingsproces, de rechten en plichten, erkenning en gezag, en de informatieplicht.

Ook werden zij meegenomen in de werking van het brein en de verschillende communicatiepatronen van gescheiden ouders. Door rollenspellen met trainingsacteur Dennis konden ze het in de praktijk oefenen. De kennis kunnen zij nu inzetten in de gesprekken met gescheiden ouders.

De reacties van de deelnemers waren zeer positief.

'Ik neem mee hoe belangrijk meerzijdige partijdigheid is, dat er verschil is in het rouwproces bij alle betrokkenen en hoe kinderen zich voelen bij scheiding.'

Wil jij samen met je collega's ook deelnemen aan de studiedag 'Hoe begeleid ik kinderen en ouders in een scheidingssituatie?'? 

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.