Symposium Verbinding in Vertrouwen voor professionals uit regio Haaglanden

Gepubliceerd op: 06 september 2023

Gisteren, op 5 september, kwam een grote groep professionals uit regio Haaglanden samen bij Firma van Buiten in Delft voor ons symposium Verbinding in Vertrouwen. Het is de vierde keer dat we dit symposium vanuit het Kenniscentrum Kind en Scheiding organiseren. 

Vertrouwen en verbinding als kernwoorden

Zo’n tachtig professionals vanuit het CJG, wijkteams, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, de verschillende H10-gemeenten, specialistische jeugdzorgorganisaties, de jeugdbescherming, het onderwijs en advocaten en mediators waren aanwezig. Harmke Bergenhenegouwen, senior adviseur van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), zat de dag voor. Ze opende met de twee kernwoorden van de dag: verbinding en vertrouwen. Deze thema’s staan deze dag centraal, en worden besproken in allerlei contexten: tussen professionals, tussen ouders, tussen instanties en ook vertrouwen in jezelf.

Theatervoorstelling en workshops

Na de opening was er een theatervoorstelling van Theater in Feite. ‘Nu is het echt…’ is het verhaal van een tweeling die tijdens het ‘fatale toetje’ te horen krijgen dat hun ouders gaan scheiden. Waarom? Moeten ze kiezen? De theatervoorstelling zorgde voor een goed nagesprek over gescheiden gezinnen en de impact daarvan in de belevingswereld van kinderen. Na de theatervoorstelling waren er twee workshoprondes, met acht workshops over allerlei onderwerpen: cultuursensitief werken, samengestelde gezinnen, het juridisch kader bij scheiden en nog meer. Ook verzorgde Teken je Boodschap twee workshops. 

Focus op kansen voor meer verbinding

Accountmanager Wendy van Vliet: ‘Verbinding en vertrouwen stonden echt centraal deze dag. Hier hebben we bewust voor gekozen. Binnen het thema scheiding zijn dit juist de wat lastigere thema’s: gescheiden stellen en hun kinderen ervaren in deze periode vaak juist geen verbinding en ook minder vertrouwen. Als professionals ligt daar voor ons een kans om een goed voorbeeld te geven: als wij zelf vanuit verbinding en vertrouwen samenwerken, met elkaar en met de gezinnen, kunnen we daarmee het belang hiervan uitstralen!’ Juist tussen professionals onderling ziet Wendy hier nog mooie kansen. ‘Soms kijken we als professionals nog teveel vanuit onze eigen visie, en vergeten we om breder te kijken. Bijvoorbeeld de hulpverlening en de advocatuur; die professionals zoeken elkaar weinig op. Maar als we meer vertrouwen in elkaar hebben en daardoor meer verbinding zoeken, en andersom, kunnen we de gezinnen beter ondersteunen in het traject waar ze in zitten.’

Nog meer (zelf)vertrouwen

Bij vertrek kregen alle bezoekers een cadeautje mee: de beeldenbieb ‘Praat erover’. De eerste twee exemplaren werden uitgedeeld aan Joëlle Gooijer, wethouder Jeugd, Ouderen en Armoede van de Gemeente Delft, en aan Mariska van Esveld, directeur zorg van Jeugdformaat en daarmee ook van het Kenniscentrum Kind en Scheiding. Wendy van Vliet: ‘Samen met Teken je Boodschap en de Gemeente Delft hebben wij een kaartenset ontwikkeld. We noemen het Praat erover, omdat de kaarten ingezet kunnen worden in gesprek met gescheiden gezinnen. Een beeld is zo krachtig om te gebruiken in gesprek, zeker met anderstaligen of de lvb-doelgroep. Maar voor ons allemaal geldt: een beeld zegt soms meer dan duizend woorden. Ik ben blij en trots dat we deze beeldenbieb konden uitdelen aan alle professionals. Ik gun ze dat ze na deze dag nog meer vertrouwen in zichzelf hebben, in hun werk met gescheiden gezinnen. En ook vertrouwen om de verbinding op te zoeken met hun collega’s en vakgenoten. En natuurlijk ook het met Kenniscentrum Kind en Scheiding. Wij staan altijd klaar om hen en de gezinnen waar zij mee werken te ondersteunen. ‘Je staat er echt niet alleen voor’, hebben wij heel groot op posters bij het Kenniscentrum hangen. Dat geldt voor scheidende gezinnen, maar ook voor professionals. Laten we elkaar opzoeken vanuit vertrouwen in verbinding, om scheidende gezinnen nóg beter te kunnen ondersteunen!'

Wil jij als professional op de hoogte blijven en uitgenodigd worden voor onze evenementen?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.