Vervolg Scheiden zonder Schade – experiment 'Een goed begin', digiplein en inspiratiesessies

Gepubliceerd op: 01 september 2022

Het programma Scheiden zonder schade heeft verschillende pilots uitgevoerd binnen het regiolab Den Haag en het regiolab Oost Brabant. De pilots Gezinsvertegenwoordiger en de pilot Specialist Contactverlies hebben kansrijke elementen opgeleverd. De eerste resultaten van de nog lopende pilot Procedure Gezamenlijke toegang Ouders bij de rechtbank zijn positief. Daarnaast heeft het programma een prototype van een DigiPlein en DigiMaatje opgeleverd. In het eindrapport van het programma Scheiden zonder Schade staan alle resultaten beschreven. Het is belangrijk om te onderzoeken of de kansrijke elementen uit de pilots werkzame elementen zijn binnen de scheidingsaanpak. Op 1 september vond in de regio Den Haag de kick-off plaats van het experiment ‘Een goed begin’ in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Alle betrokken partners bij het experiment waren aanwezig.

Het experiment ‘Een goed begin’ verbindt al de uitkomsten uit de eerder pilots en gaat de effectiviteit onderzoeken van deze nieuwe geïntegreerde scheidingsaanpak.

Het doel van het experiment ‘Een goed begin’ is om te onderzoeken of een geïntegreerde scheidingsaanpak effectief is in termen van:

1) voorkomen van complexe scheidingen en

2) herstel van samenwerking tussen ouders bij contactverlies.

Dit gaan we doen door:

  • De kansrijke elementen van de pilot Gezinsvertegenwoordiger verder te onderzoeken op twee pilotlocaties, Delft Support en Kenniscentrum Kind en Scheiding, waarbij gezinnen van a-z begeleid worden in het proces van scheiden.
  • Inspiratiesessies waarin zoveel mogelijk professionals kennis kunnen maken met de visie en ervaringen van de werkwijze op complexe scheidingssituaties, zodat dit landelijk omarmd wordt.
  • Het ontwikkelen van het DigiPlein.

Via Scheiden zonder Schade en via onze nieuwsbrief worden updates gedeeld over de voortgang van het experiment. Wil je meer weten over het experiment, dan kan je contact opnemen met Emy Basset of Wendy van Vliet.

Naast dit experiment als vervolg op de Regiolabs is er in Haaglanden ook het Leernetwerk Kind en complexe Ouderrelaties opgezet. In onze vorige nieuwsbrief vertelden wij hier al over.

En is er de online groep Scheiden zonder Schade op 1 sociaal domein. Dit is een besloten online omgeving voor en door professionals in het land die te maken hebben met scheidingsproblematiek binnen zowel het sociaal – als het juridisch domein. De groep is onderdeel van het kanaal Vakmanschap Jeugdprofessionals op 1sociaaldomein.nl. Je kunt vragen stellen, ervaringen delen en ook deskundigheidsaanbod onder de aandacht brengen.

Aanmelden voor de groep Scheiden zonder Schade

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.