Hulp bij scheiding voor kinderen

Gaan je ouders scheiden? Het zorgt voor allerlei gevoelens. Je kan verdrietig zijn, voelt je soms boos of misschien bang. Soms kan je je ook opgelucht voelen. Op deze pagina vind je meer informatie die jou op weg kan helpen. Je leest bij wie je terecht kan, zo kan het goed zijn om er met iemand over te praten of om te weten wat je rechten zijn. Daarnaast geven we ook verschillende trainingen waar je samen met andere kinderen van gescheiden ouders aan deel kan nemen.

Wil je liever gelijk contact met ons? App of bel ons op 0611259195.

Ben jij tussen de 10 en 23 jaar en heb je gescheiden ouders? Voel je je wel eens alleen, boos, verdrietig of onbegrepen? Zou je het fijn vinden om online met een andere jongere met gescheiden ouders ervaringen over de scheiding uit te wisselen? Dan kun je terecht bij een buddy van Villa Pinedo. Dat zijn kinderen van gescheiden ouders die opgeleid zijn tot buddy.  

Klik hier voor meer informatie over Villa Pinedo.


Lees het interview met buddy Suus voor meer informatie.


Net als alle andere kinderen heb je recht op een mooie toekomst. Als je ouders gaan scheiden is het belangrijk dat je beschermd wordt tegen zaken die jou negatief beïnvloeden. Een scheiding van ouders is altijd ingrijpend. Maar jij hebt wel bepaalde rechten!

Klik hier voor meer informatie voor je rechten.

De Kindbehartiger is een professional die kinderen van gescheiden ouders ondersteunt. De Kindbehartiger staat naast het kind en helpt hem om zijn wensen en behoeften in kaart te brengen. Ook biedt de Kindbehartiger kinderen een luisterend oor, legt uit wat er tijdens een scheiding gebeurt en beantwoordt vragen die bij kinderen leven. De Kindbehartiger maakt een vertaalslag naar ouders van wat hun kind nodig heeft en adviseert over de ontwikkeling van kinderen en hun belangen.

Meer informatie over de Kindbehartiger? Neem contact met ons op.

Soms heb je door een scheiding een tijdje geen contact met één van je ouders. Dit gebeurt (helaas) bij veel kinderen: je bent niet alleen. Er is ook hulp voor jou. Villa Pinedo helpt je bijvoorbeeld bij het schrijven van een brief aan een ouder met wie je een tijd(je) geen contact hebt gehad. 

Iets voor jou? Hier vind je tips bij het schrijven van de brief. Ook staat hier hoe een buddy van Villa Pinedo jou kan helpen bij het schrijven van de brief, of bij andere onderwerpen waar jij over wil praten.

Kinderen ervaren na de scheiding allerlei gevoelens, zoals verdriet, boosheid of onzekerheid. Elk kind gaat op zijn eigen manier en tempo met grote veranderingen om. Gelukkig gaat het na een tijdje met de meeste kinderen weer goed, maar soms is extra ondersteuning nodig.

Meer informatie over therapie of coaching? Neem contact met ons op.

Grote lieverd,

Je zit in een hele lastige situatie en het spijt ons als jouw ouders dat wij daar de oorzaak van
zijn. Wij gaan immers scheiden, maar dat heeft -omdat jij ons kind bent- niet alleen gevolgen
voor ons, het heeft helaas ook grote gevolgen voor jou. Er gaan nu en in de toekomst namelijk
dingen gebeuren waar jij helemaal niet om hebt gevraagd. En nogmaals, dat spijt ons.
Het eerste dat we willen zeggen is dat onze scheiding niets met jou te maken heeft. Je bent
ons kind en we houden heel veel van je en dat zal niet veranderen, ook niet als we door de
scheiding bijvoorbeeld allebei een eigen huis krijgen en jou daardoor minder zullen zien.
Onze scheiding zegt iets over ons, niet over jou. Onze liefde voor jou zal altijd blijven bestaan.
Verder willen we je vragen om niet teveel voor ons te gaan zorgen. We willen heel graag dat
je gewoon een kind blijft en de dingen blijft doen die je nu ook leuk vindt om te doen. Als we
verdriet hebben kun je ons natuurlijk even troosten, maar het belangrijkste is dat je niet
denkt dat de gevolgen van onze scheiding jouw verantwoordelijkheid zijn.
Wat we allebei ook belangrijk vinden is dat als je ergens mee zit, of ons iets wil vragen, dat je
dat gewoon doet. We zullen steeds zo goed mogelijk antwoord geven en er zijn geen vragen
over jezelf, over ons of over de scheiding die we niet willen beantwoorden.
Tot slot nog dit. We gaan erg ons best doen en toch zullen er dingen niet goed gaan. We gaan
wat domme fouten maken, jou per ongeluk ergens een vervelend gevoel over geven of andere
dingen doen die lastig voor je zijn. We willen je vragen om ook die dingen niet voor jezelf te
houden en je gedachten en gevoelens met ons te delen. We zeggen niet dat we alles kunnen
veranderen, maar we willen wel heel graag horen wat er allemaal in je leeft.
Lieverd, nog maar een keertje; we houden allebei heel veel van je en beloven alles te doen
om de gevolgen van onze scheiding voor jou zo klein mogelijk te houden.
Heel veel liefs, papa en mama.

Download deze brief ook hier. 

Trainingen - aanbod voor kinderen en jongeren

Stoere Schildpadden (voor kinderen van 4 - 6 jaar)  Het programma Stoere Schildpadden creëert een ondersteunende groepsomgeving, waarin kinderen tussen de 4 en 6 jaar onder begeleiding van speciaal opgeleide trainers leren omgaan met problemen en emoties rond de scheiding van hun ouders. Samen met handpop Sam en de trainers leren de deelnemers over de verschillende gevoelens die er zijn, dat er verschillende gezinnen zijn en hoe zij problemen op kunnen lossen.  Bekijk het aanbod.

Dappere Dino's (voor kinderen van 6 - 8 jaar)  Het programma Dappere Dino’s creëert een ondersteunende groepsomgeving, waarin kinderen tussen de 6 en 8 jaar onder begeleiding van speciaal opgeleide trainers leren omgaan met problemen en emoties rond de scheiding van hun ouders. Samen met handpop Rex en de trainers leren de deelnemers over de verschillende gevoelens die er zijn, dat er verschillende gezinnen zijn en hoe zij problemen op kunnen lossen.  Bekijk het aanbod.

!JES, het brugproject, is een preventieve training voor kinderen en hun gescheiden ouders. Beide ouders en hun daarbij horende huizen zijn de pijlers van de brug die de kinderen moeten vormen van papa naar mama, van het ene huis naar het andere. Om deze brug te vormen, hebben de kinderen bouwstenen nodig om deze stevig te laten zijn. Deze bouwstenen maken de kinderen zelf, met behulp van beide ouders en de trainers. 
Bekijk het aanbod.

KIES is een spel en praatgroep voor kinderen van 8-12 jaar met gescheiden ouders. Onder leiding van twee KIES coaches doorlopen de deelnemers het proces van de scheiding. Tijdens de bijeenkomsten wordt met de groep gewerkt met verschillende werkvormen, die afgestemd zijn op de behoeftes van de groep kinderen. Voorbeelden van de werkvormen zijn; gesprek, rollenspel, creatieve werkvormen, spel en stellingen.  Bekijk het aanbod.

In deze training gaan jongeren met elkaar in gesprek en praten zij over de eigen situatie. Wat is jouw verhaal? Wat voel je van binnen en wat laat je aan de buitenkant zien? Hoe kun je gevoelens over de scheiding uiten en verwoorden? Ook leren deelnemers om te gaan met situaties waarbij loyaliteit, verdriet of schuldgevoelens een rol spelen. Zij leren oplossingen te vinden voor problemen die zij ervaren. Indien er een situatie is waar de jongere geen invloed op heeft, leren zij een helpende gedachte vinden waardoor de situatie draagbaar wordt. De ervaring niet de enige te zijn met hun situatie heeft een positief effect op het verwerkingsproces.  Bekijk het aanbod.

JES jongeren & hun ouders is een groepsprogramma voor jongeren van 12-18 jaar van gescheiden ouders, met daaraan parallel een apart groepsprogramma voor hun ouders. De jongeren bespreken met elkaar wat zij meemaken tijdens en na de scheiding van hun ouders, waar zij tegen aanlopen en wat hun te doen staat. Ditzelfde doen de ouders in hun eigen groep. De bedoeling van het programma is dat jongeren en hun ouders zich realiseren wat er goed gaat, maar ook kunnen beoordelen wat er beter kan. De jongeren worden daarom gestimuleerd om met hun ouders te praten en de ouders worden gestimuleerd hun kind te helpen om te gaan met de gevolgen van de scheiding. Bekijk het aanbod.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.