!JES training 12+

Doelgroep
Jongeren en hun ouders
Niveau
12 jaar en ouder
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 8
Locatie
Locatie naar keuze, bekijk onderaan de pagina welke trainingen er gepland zijn.

!JES jongeren (12-18 jaar) & hun ouders is een preventief programma waarin scheidingseducatie geboden wordt, met als doel goed geïnformeerd vorm te kunnen geven aan de veranderingen als gevolg van de scheiding van de ouders, zodat gedrags- en emotionele problemen bij de jongeren voorkomen worden.

Jongeren en hun ouders ontvangen psycho-educatie, zodat zij geïnformeerd zijn over aspecten die bijdragen aan ontspanning na echtscheiding, aan goed contact met elkaar en aan de-escalatie van conflicten na scheiding. !JES jongeren & hun ouders is een preventief programma, dat eraan bijdraagt dat de jongeren en hun ouders goed geïnformeerd vorm kunnen geven aan de veranderingen in hun leven na de scheiding en dat zij kunnen bepalen welke ondersteuning zij na het programma nog zouden willen krijgen. Op basis van de informatie die zij groepsgewijs hebben ontvangen, kunnen ze beoordelen of zij voldoende handvatten hebben om samen verder vorm te kunnen geven aan de
nieuwe levensperiode of dat ze meer specifieke begeleiding nodig hebben

Subdoelen programma voor jongeren
- Jongeren ervaren ondersteuning en erkenning door het uitwisselen van ervaringen in een groep.
- Jongeren maken een inschatting en bepalen of ze meer begeleiding nodig hebben of wensen bij het omgaan met de veranderingen na de scheiding.
- Jongeren kunnen gemakkelijker met hun ouders communiceren over de gevolgen van de scheiding, en over hun behoeften op dit vlak.

Subdoelen programma voor ouders
- Ouders herkennen de signalen van hun kind, waarmee het
ondersteuning/erkenning/veiligheid vraagt, en houden daar rekening mee.
- Ouders geven vorm aan hun ouderschap en werken met elkaar samen op basis van het werkmodel Ouderschapsreorganisatie, zodat zij hun opvoedingsverantwoordelijkheid blijven uitoefenen na de scheiding.
- Ouders blijven in contact met hun kind(eren) en betrekken hen bij de veranderingen na de scheiding.
- Ouders ervaren ondersteuning en erkenning door het uitwisselen van ervaringen in een groep.
- Ouders schatten op basis van de informatie en hun ervaringen in of zij meer begeleiding wensen om vorm te geven aan hun ouderschap na scheiden.

Werkwijze

Programma voor jongeren
• 4 bijeenkomsten van anderhalf uur.
• Leeftijd 12–18 jaar, in specifieke leeftijdsgroepen.
• Groepsgrootte minimaal 4 en maximaal 6-8 jongeren.
• Er wordt gewerkt met diverse werkvormen.
• Informatie, werkbladen en ander materiaal is beschikbaar in de vorm van een werkboekje voor jongeren. 

Programma voor ouders
• 4 bijeenkomsten van twee uur.
• Groepsgrootte is maximaal 16 ouders.
• Informatie en werkbladen zijn beschikbaar in de vorm van een hand-out voor ouders. 

Doelgroep
Kinderen (12-18 jaar) en hun beide ouders die een scheiding hebben meegemaakt.

Bekijk onderstaande trainingen per locatie

Klik op het plusje, bekijk de data en meld je aan!

Zijn er nog geen trainingen gepland? Of kan je niet op voorgestelde data? Meld je dan aan voor de wachtlijst.

Aanmelden voor de wachtlijst
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.