Verdiepingsmodule 'Juridisch kader bij scheiding'

Doelgroep
Professionals
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 15
Locatie
Locatie naar keuze, bekijk onderaan de pagina welke bijeenkomsten er gepland zijn.

Tijdens deze bijeenkomst nemen de advocaat en maatschappelijk deskundige vanuit het Kenniscentrum Kind en Scheiding de deelnemers mee in wettelijke kaders in scheidingssituaties. Hoe zit het nu eigenlijk met gezag? Welke rechten en plichten horen daarbij? En wat zijn nu eigenlijk de rechten van een kind wanneer geprocedeerd wordt? Dit zijn onder andere vragen die de deelnemer aan het eind van de bijeenkomst zal kunnen beantwoorden. 

Doel
De deelnemers krijgen informatie over het wettelijk kader rondom scheiden, met als doel deze kennis toe te passen in de hulpverlening aan gescheiden ouders en hun kinderen.

Resultaat

  • De deelnemers hebben kennis over de wettelijk kaders van ouders en het kind, nieuwe gezinnen en andere betrokkenen bij het kind
  • De deelnemers hebben kennis over erkenning en gezag
  • De deelnemers hebben kennis over omgang en informatie
  • De deelnemers hebben kennis van het juridisch scheidingsproces en ouderschapsplan
  • De rechtspositie van het kind bij procedures 

Meer informatie

Tijdsduur: 3 uur
Accreditatie SKJ: 3

Bekijk onderstaande bijeenkomsten per locatie

Klik op het plusje, bekijk de data en meld je aan!

Locatie:

CJG Scheveningen

Willem Lodewijklaan 16, 2517 JT Den Haag

Datum en tijd:

3 oktober, 09:30 tot 12:30 uur

We willen je erop attenderen dat deelname kosteloos is maar niet vrijblijvend. We rekenen op je komst. Mocht je onverhoopt toch verhinderd zijn, vragen we je dit z.s.m., en uiterlijk 19 september 2023 aan ons door te geven.

Klik hier om je aan te melden. 

Meer informatie?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.