Kenniscentrum Kind en Scheiding 2020 in cijfers

Gepubliceerd op: 19 maart 2021

Het Kenniscentrum Kind en Scheiding wordt sinds de opening in 2017 steeds vaker gevonden door met name ouders en professionals. Het aantal contacten in 2020 is ten opzichte van 2019 opnieuw flink gestegen met 524 contact momenten in 2020. In vergelijking met 2018 is het aantal contacten ruim verdrievoudigd. 


Jaartal

Aantal contacten

2020

1969

2019

1445

2018

608

Per maand zien we deze stijging in het aantal contacten terug. Jaarlijks zien we een mindering van het aantal contacten in de maand augustus, dit is te verklaren door de zomervakantie. In december 2020 was het aantal contacten lager dan in dezelfde maand in 2019. Wellicht komt dit door de lockdown die in de week voor de kerstvakantie is ingegaan in combinatie met de kerstperiode.

2020

Maand

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Aantal

193

197

197

182

160

188

151

88

225

154

125

109

2019

Maand

 

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Aantal

 

79

106

131

127

137

146

114

87

138

121

117

142

2018

Maand

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Aantal

18

16

41

42

51

56

50

35

50

85

90

74

In 2020 zagen we een toename in het aantal app, mail en telefonische contacten. Het aantal face 2 face contacten is iets gedaald, dit komt mogelijk door de lockdown periodes waarin scholen gesloten waren en het voor ouders lastiger is om een face 2 face (online) afspraak in te plannen.


Soort contact

Face 2 face

Telefonisch

Mail

App

2020

146

1029

739

55

2019

167

820

443

15


Net als voorgaande jaren wordt het Kenniscentrum Kind en Scheiding met name bezocht door ouders en professionals, van beide groepen zien we een grote toename van het aantal contacten. 


Wie

Ouder

Kind

Professional

Netwerk

2020

1013

7

934

15

2019

677

5

750

13

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.