Online groep Scheiden zonder Schade centrale vindplek voor alles rondom scheiden

Gepubliceerd op: 27 juni 2023

Toen begin 2022 het Programma Scheiden zonder Schade afliep, vroegen professionals uit het veld zich af hoe ze verder kennis konden delen. Daarom heeft het NJi samen met het Kenniscentrum Kind en Scheiding in 2022 de groep Scheiden zonder Schade opgezet voor professionals. In dit artikel vertellen we je er meer over.

“We hebben een brede groep professionals benaderd, die betrokken waren bij Regiolabs binnen het programma, om verder te gaan in een groep”, vertelt Harmke Bergenhenegouwen, expert (complexe) scheidingen bij het NJi. “Daarbuiten hebben we ook breder mensen benaderd. Denk aan jeugdhulpverleners, advocaten, gespecialiseerde jeugdhulp en gedragswetenschappers.”

En zo trapte op 12 april de groep Scheiden zonder Schade af met 80 deelnemers. Inmiddels doen ruim 1.000 leden uit het hele land mee in deze online omgeving. De vorm van deze groep is anders dan voorheen in het programma, legt medeorganisator Wendy van Vliet van Kenniscentrum Kind en Scheiding uit. “We organiseren lunchbijeenkomsten en de professionals kunnen elkaar in de groep vragen stellen en daar informatie vinden en delen. We delen bijvoorbeeld een casus en vragen aan de deelnemers van de groep hoe zij dit zouden oppakken.” De groep is onderdeel van het platform vakmanschap.1sociaaldomein.nl.

Lunchsessies

De leden ontmoeten elkaar onder meer in online lunchsessies. Zo praatten op 28 juni 90 professionals over verschillende interventies voor gezinnen met gescheiden ouders. En bespraken 120 professionals op 29 november een nieuwe werkwijze bij contactverlies na een complex scheiding. “Je blijft toch na de scheiding collega-ouders”, stelt Bergenhenegouwen. “Hoe doe je dat op een goede, duurzame manier? De werkwijze is eigenlijk een nieuwe visie. Die focust niet op de strijd tussen de ouders, maar op het gezamenlijke doel: het belang van het kind. Hoe zou je je kind het liefst willen zien als die 25 jaar is? Wat heb je dan willen meegeven? Dan kunnen we daar naartoe werken.

De wens van ouders hoe zij hun kinderen het liefst willen zien als ze jongvolwassen zijn, is bijna altijd hetzelfde voor beide ouders. Ook al zijn ze het over veel dingen niet eens met elkaar. Ze willen dat hun kind een prettig persoon wordt, die goed in zijn vel zit.” De komende twee jaar worden de kansrijke elementen binnen deze werkwijze verder onderzocht binnen Duurzaam samenwerken na scheiding, een van de pijlers binnen het programma Scheiden zonder Schade – Een goed begin.

Samenvoegen van kennis en praktijk is waardevol

Van Vliet is erg trots op het succes van de groep. “We hebben nu ruim 1.000 deelnemers. Uiteindelijk willen we de centrale vindplek worden in het land voor alles rondom scheiden.” “Het is een mooie coproductie van het NJi en het Kenniscentrum”, vult Bergenhenegouwen aan.

“Wij brengen de kennis in, zij meer de praktijk. Het samenvoegen van kennis en praktijk is heel waardevol. Deze groep is in een rap tempo groot geworden, we kunnen er zoveel mee. Bij complexe scheidingen zijn meestal veel professionals betrokken, van financiële, psychosociale tot juridische professionals. Op dit platform verbinden wij al die groepen met elkaar. We hebben elkaar hard nodig om aan te vullen waar de behoeftes liggen.”

Deze tekst is geschreven door het NJi en eerder verschenen op hun website. Klik hier voor het originele artikel.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.