Presentatie onderzoeksrapport en prijs voor ScheidingsATLAS tijdens inspiratiecafé

Gepubliceerd op: 10 september 2021

Op vrijdag 10 september, de dag van de scheiding, organiseerde het Kenniscentrum Kind en Scheiding een online inspiratiecafé scheiding. Tijdens de online sessie, begeleid door Frénk van der Linden, werd het onderzoeksrapport over de meerwaarde van het Kenniscentrum Kind en Scheiding gepresenteerd, ontving ScheidingsATLAS een prijs en gingen experts met elkaar in gesprek over hulp op het gebied van scheiding.

Presentatie rapport: meerwaarde Kenniscentrum Kind en Scheiding

Het Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie van De Haagse Hogeschool heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van het kenniscentrum zoals ouders en professionals dat beleven. Tijdens het inspiratiecafé werden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

Uit het onderzoek blijkt dat zowel ouders als professionals een meerwaarde zien in de ondersteuning en diensten van het kenniscentrum. 

'Door de inhoudelijke expertise die in het kenniscentrum aanwezig is, kunnen ouders en professionals op een laagdrempelige manier informatie en advies inwinnen. Daarnaast vervult het kenniscentrum een belangrijke rol in het verwijzen van gezinnen naar aanvullende hulp en ondersteuning en in het samenbrengen en opleiden van professionals die zich met scheidingsproblematiek bezighouden. Het kenniscentrum wordt ook wel omschreven als ‘wegwijzer’ voor alles wat met scheiding te maken heeft. Daarmee lijkt het doel van het bundelen van kennis en expertise behaald.'

Anne Steenbakkers (onderzoeker Haagse Hogeschool) 

Parel voor ScheidingsATLAS

Een verrassing voor de ontwikkelaars van ScheidingsATLAS, een training die ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn helpt met het vormgeven van het hernieuwde ouderschap. TNO ontwikkelde de training ScheidingsATLAS samen met het Kenniscentrum Kind en Scheiding, Humanitas Almere en e-health aanbieder Minddistrict. 

Tijdens het inspiratiecafé kregen Fieke Pannebakker (TNO), Mariska Klein Velderman (TNO) en Wendy van Vliet (Kenniscentrum Kind en Scheiding) uit handen van ZonMw-directeur Véronique Timmerhuis een ZonMw Parel. 

'In deze unieke en korte training krijgen ouders steun, informatie en tools om beter met de scheiding om te kunnen gaan. Door het laagdrempelige en preventieve karakter van de training, het hiaat waarin de training voorziet en de impact die de training heeft op ouders, ontvangt ScheidingsATLAS de ZonMw Parel.'

ZonMw-directeur Véronique Timmerhuis


De online bijeenkomst terugkijken? Dat kan via deze link:


Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.