Uitreiking evaluatierapport Uniform Hulpaanbod

Gepubliceerd op: 26 januari 2023

Afgelopen donderdag 19 januari vond in de bibliotheek van het Paleis van Justitie in Den Haag de presentatie plaats van de evaluatie van het Uniform Hulpaanbod. Bij de opening van de presentatie kregen president van de rechtbank Robine de Lange-Tegelaar en Wendy van Vliet van het Kenniscentrum Kind en Scheiding het eerste rapport uitgereikt.

Wat is het UHA

Wanneer ouders in een juridische procedure zijn verwikkeld over hun kind, kan de rechtbank de ouders en het kind in het vrijwillig kader doorverwijzen naar hulpverlening. Sinds 2019 doet de rechtbank Den Haag dat met het Uniform Hulpaanbod (UHA). De rechter heeft de verplichting om zich zo veel als mogelijk in te spannen om de band tussen ouder en kind te bevorderen. Vanaf de start  is het Kenniscentrum Kind en Scheiding  voor de regio Haaglanden de spin in het web tussen rechtbank, ouders, gemeenten en hulpaanbieders.

Evaluatie

Zowel vanuit de rechtbank als vanuit de betrokken gemeenten en hulpaanbieders bestaat de behoefte aan evaluatie van het UHA. De rechtbank heeft daarom dossieronderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het UHA in het werkgebied van de rechtbank.

Er is voor gekozen het onderzoek voorlopig te beperken tot de zaken uit 2019 en 2020 waarin is verwezen naar het UHA. Vanaf 2021 en verder waren op het moment dat het onderzoek plaatsvond nog onvoldoende gegevens beschikbaar, omdat veel hulpverleningstrajecten waarnaar na 2020 is verwezen nog niet waren afgerond.

Met deze evaluatie is beoogd inzicht te verkrijgen in de vraag of de doorverwijzing naar hulp het beoogde effect heeft gehad, waarbij het hoofddoel van de verwijzing het verbeteren van de situatie van het kind in dat gezin is. 

Benieuwd? Download hier het evaluatierapport
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.