Van advocaat naar maatschappelijk deskundige: 'Ik kan nu echt náást ouders staan'

Gepubliceerd op: 26 maart 2024

Bij een scheiding komt veel kijken. Wanneer je met een scheiding te maken krijgt, bijvoorbeeld vanuit je werk als professional, wanneer mensen in jouw omgeving gaan scheiden of wanneer je zelf gaat scheiden, kun je met verschillende zorgen en vragen zitten. Onze maatschappelijk deskundigen zijn er voor jou om je hierbij te helpen. Anouk is één van onze maatschappelijk deskundigen en vertelt in dit artikel over haar rol en wat haar heeft gedreven om de overstap van advocaat naar maatschappelijk deskundige te maken.

Naast ouders staan

Anouk: ‘Sinds september 2023 ben ik maatschappelijk deskundige bij het Kenniscentrum Kind en Scheiding. Voor die tijd was ik familierecht advocaat en sloot ik als vrijwilliger aan bij de spreekuren van het Kenniscentrum Kind en Scheiding. Ik merkte dat mijn rol tijdens de spreekuren mij eigenlijk veel meer voldoening gaf. Ik vond het heel mooi om echt naast mensen te kunnen staan en mensen te kunnen helpen en begeleiden in het proces van scheiden. Waar ik als advocaat meer onderdeel van het strijdtoneel van ouders was, kon ik nu echt náást ouders staan om hen tools te geven om van strijd naar samenwerking te gaan. Dit heeft mij ertoe bewogen om de overstap te maken.’

Ondersteunen bij vragen

‘Als maatschappelijk deskundige help ik mensen op weg met vragen rondom scheiding. Denk aan ouders, professionals of mensen die hier vanuit hun omgeving mee te maken krijgen. Mensen kunnen ons bellen, whatsappen of mailen met een vraag of probleem waar zij tegenaan lopen. Vragen kunnen heel divers zijn en over verschillende onderwerpen gaan. Denk bijvoorbeeld aan vragen zoals: ‘Een leerling uit mijn klas heeft last van de scheiding van zijn ouders, wat is er aan hulp en hoe kan ik dit het beste aan ouders overbrengen?’ of ‘Mijn zoon wil niet naar zijn vader, wat moet ik nu doen?’. We denken dan gelijk met mensen mee of kijken waar zij terecht kunnen. Ik ben zelf bijvoorbeeld gebiedscoördinator van Pijnacker-Nootdorp. Ik heb overzicht van het hulpaanbod binnen deze regio en heb goed contact met dit netwerk. Voor veel mensen is het vaak lastig te vinden waar ze terecht kunnen, waar wij hen dan bij helpen en kunnen doorverwijzen. Ook heeft het Kenniscentrum Kind en Scheiding zelf een breed hulpaanbod, waaronder kind trainingen en gezinsvertegenwoordiging.’

Inloopspreekuur

‘Er kan bij ons ook een afspraak gemaakt worden voor het spreekuur. Hier is naast een maatschappelijk deskundige altijd een extern deskundige, zoals een advocaat, kindercoach of mediator aanwezig. Wanneer een kind bijvoorbeeld niet naar een ouder wil, kan het helpend zijn dat ouders een keer op het spreekuur met een kindercoach komen, waar zij adviezen kunnen krijgen voor hoe ze om kunnen gaan met weerstand. Gaandeweg het gesprek kan bijvoorbeeld ook blijken dat er vanuit het kind dingen mogelijk zijn, zoals wanneer een kind worstelt met een loyaliteitsconflict. Dan kan het volgen van een kind training wellicht helpend zijn. Doordat wij de vraag en situatie helpen verduidelijken kunnen we gezamenlijk tot een passend advies komen, die voor elke situatie weer anders is.’

Juridische termen

‘Ook praktische vragen kunnen bij ons worden gesteld. Je kan best lastige termen tegen komen op het moment dat je gaat scheiden. Door mijn achtergrond als advocaat weet ik precies hoe het proces van scheiden gaat, wat juridische termen betekenen of wat veel voorkomende problemen zijn die in de rechtbank spelen. Ook dit zijn vragen waarmee je bij ons terecht kan.’

Opluchting en begrip

‘Wat ik heel mooi vind om te zien, is dat je daadwerkelijk een opluchting ziét bij mensen wanneer ze met ons in gesprek zijn. Een opluchting dat ze weten waar ze naartoe kunnen en dat ze er niet alleen voor staan. Dat maakt dit werk ook zo dankbaar. Ouders die onze ATLAS training gevolgd hebben geven bijvoorbeeld vaak terug dat ze hierna echt weer verder kunnen. Dan denk ik: daar doen we het voor. Mooie momenten zijn ook wanneer mensen nieuwe inzichten in hun situatie verkrijgen, waardoor zij beter met de situatie om kunnen gaan. ‘Oh, nu snap ik waarom mijn partner zo handelt, hij/zij kijkt er natuurlijk op deze manier naar.’ Mijn advies is vooral om niet rond te blijven lopen met vragen of zorgen. App, mail of bel ons gerust, wij denken graag mee. Ook een kleine stap helpt.’

Heb jij vragen of wil je vrijblijvend met ons praten?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.