Vraag om een buddy

Wij werken nauw samen met Villa Pinedo. Villa Pinedo is er voor alle kinderen van gescheiden ouders. Bij Villa Pinedo kun jij laten horen wat je denkt, voelt en vindt van de scheiding van je ouders. En leren van de ervaringen van anderen.

Villa Pinedo heeft een forum. Leeg je hoofd, lucht je hart. Praten, lachen, klagen of huilen omdat je ouders gescheiden zijn kan op het forum. Op het forum zijn meer dan 1.300 vragen gesteld door kinderen van gescheiden ouders. Heb je ook een vraag? Stel hem op het Villa Pinedo Forum.


Ben jij tussen de 10 en 23 jaar en heb je gescheiden ouders? Voel je je wel eens alleen, boos, verdrietig of onbegrepen? Zou je het fijn vinden om online met een andere jongere met gescheiden ouders ervaringen over de scheiding uit te wisselen? Dan kun je terecht bij een buddy van Villa Pinedo. Dat zijn kinderen van gescheiden ouders die opgeleid zijn tot buddy. 

Meld je aan en Villa Pinedo koppelt je aan een buddy, waarmee je via een speciale app jouw ervaringen kunt delen!

Ben jij tussen de 18 en 25 jaar, volg je een sociaal-maatschappelijke opleiding, zoals bijvoorbeeld social work, pabo of pedagogiek of rechten/juridische dienstverlening en heb je gescheiden ouders? Word dan online-buddy bij Villa Pinedo om met jouw ervaring andere kinderen en jongeren online te ondersteunen en een luisterend oor te bieden!

Meld je aan als online-buddy.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.