Gaan je ouders scheiden?

Gaan je ouders scheiden? Dan kan dat moeilijk zijn. Soms vinden ouders het lastig om aardig tegen elkaar te blijven. Dat maakt het extra zwaar.

Een wirwar van gevoelens
Het is niet leuk als je ouders gaan scheiden of  gescheiden zijn. Het zorgt voor allerlei gevoelens. Je kan verdrietig zijn, voelt je soms boos of misschien bang. Soms kan je je ook opgelucht voelen. Deze gevoelens kan je soms heel goed laten zien, maar misschien wil je het niet altijd laten merken. Het kan fijn zijn er samen met leeftijdsgenoten over te praten. Wat is jouw verhaal? Wat voel je van binnen en wat laat je aan de buitenkant zien? Hoe kun je gevoelens over de scheiding uiten en er over vertellen? 

Problemen oplossen
Heb je moeite met de scheiding van je ouders? Dan bespreken we met jou welke problemen er zijn. Samen met jou, en als het kan je ouders, bedenken we hoe je de problemen op kunt lossen en hoe je er beter mee om kunt gaan. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over hoe je ouders beter met elkaar kunnen praten, zodat er minder ruzie en spanning is.

Contact met beide ouders
Als je ouders gescheiden zijn, woon je vaak om en om bij één van je ouders. Het is belangrijk dat je jezelf kan zijn bij allebei je ouders en dat je je op beide plekken veilig voelt.

Maak je je zorgen over de scheiding van je ouders? Zijn er problemen thuis? App of bel ons op 06–11259195.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.