Wat zijn mijn rechten?

Net als alle andere kinderen heb je recht op een mooie toekomst. Als je ouders gaan scheiden is het belangrijk dat je beschermd wordt tegen zaken die jou negatief beïnvloeden. Een scheiding van ouders is altijd ingrijpend. Maar jij hebt wel bepaalde rechten!

  • Je hebt recht op contact met beide ouders, ongeacht hoe je zelf over de andere ouder denkt. Je hoeft namelijk niet te kiezen tussen één van je ouders.
  • Je hebt het recht om de families van beide ouders te blijven zien.
  • Je hebt het recht om zelf een beeld te vormen van beide ouders, zonder dat deze gekleurd wordt door één van je ouders.
  • Je hebt het recht en de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie.  
  • Je hebt het recht om buiten het conflict te worden gehouden.
  • Je hebt recht om je bezig te houden met zaken die passen bij jouw leeftijd, zoals school, werk en vrienden.
  • Je hebt het recht om je mening te geven.
  • Je hebt recht op hulp als je er even niet meer uitkomt.

Maak je je zorgen? Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. Bel of app naar 0611259195 of stuur een e-mail naar info@kenniscentrumkindenscheiding.nl

Kindgesprek met de rechter

In onderstaand filmpje is te zien hoe een kindgesprek met de rechter kan gaan. Het kindgesprek vindt plaats nadat het kind (van 12 tot 18 jaar) hiervoor per brief is uitgenodigd door de rechtbank.

Het kindgesprek is een van de manieren waarop het kind zijn of haar stem kan laten horen tijdens een juridische procedure.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.