'Houd me vast' cursus

Doelgroep
Ouders die relatieproblemen ervaren
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
4 - 6 stellen

Waarom de Houd me vast cursus? 

Door drukte van het dagelijkse leven; de zorg voor de kinderen, werk en het huishouden, hebben ouders vaak (te) weinig tijd voor elkaar. Irritaties stapelen zich op waardoor er vaak negatieve patronen ontstaan en er afstand tussen ouders komt. Als zij hun relatie willen verdiepen en weer meer verbinding willen met hun partner, dan biedt de 'Houd me vast' cursus hulp. 

De ‘Houd me vast’ training is een lichte vorm van Emotionaly Focused Therapy (EFT), geen (relatie)therapie maar een groeptraining waarbij ouders vooral als partners aan de slag gaan. Tijdens de training wordt gewerkt met videomateriaal en een werkboek met uitleg en oefeningen. Het ‘Houd me vast’-programma kent een vaste structuur en is wetenschappelijk onderbouwd.

Onderwerpen zijn: - stilstaan bij emoties in liefde en verbinding / hechting; - (negatieve) patronen binnen de relatie herkennen en stoppen; - opzoeken en vinden van de zere plekken van vroeger die nu nog doorwerken in de relatie; - bouwen aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken en in verbinding te blijven.

Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met videomateriaal en oefeningen die ouders samen doen, waarbij zij als stel, als daar behoefte aan is, op momenten begeleid worden door een van de trainers.

Resultaat:  

Door het volgen van de cursus ontstaat bij de meeste ouders een diepere emotionele verbinding met elkaar. Zij leren anders te kijken naar de patronen in hun relatie. Negatieve patronen leren zij stoppen en ze leren om onderliggende emoties en behoeftes te herkennen. Ze krijgen meer begrip voor elkaar.

Data:  

In het najaar worden nieuwe data gepland.

Maximale groepsgrootte:  

4 - 6 stellen. 

Aantal bijeenkomsten:  

8 online bijeenkomsten van 2 uur + 2 uur huiswerk per week. 

Aangeboden door:  Kwadraad

Contactpersonen voor vragen: 

Sarah Ben Zineb, s.benzineb@kwadraad.nl / 06-124 65 379 Eric Lups, e.lups@kwadraad.nl/ 06-113 23 846

Kosten: 

Kosteloos. Ouders dienen wel het lees- en werkboek a €45,- aan te schaffen. 

Meld je aan voor deze cursus

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.