Houd me vast | cursus

Doelgroep
Ouders die hun partnerrelatie willen verbeteren
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep

De cursus Houd me vast is de cursus om je (partner)relatie te verbeteren. Je vermindert ruzies en krijgt meer begrip voor elkaar.

Door het volgen van de cursus ontstaat bij de meeste deelnemers een diepere emotionele verbinding met elkaar. Je leert anders te kijken naar patronen in je relatie, negatieve patronen te stoppen en de onderliggende emoties en behoeftes te herkennen. Hiermee breng je meer liefde in je relatie, een cadeau voor elkaar en je kinderen! Houd me vast is ‘EFT-light’, een lichte vorm van EFT-therapie.

De informatie zal in de hele groep gegeven worden; het gesprek tussen de partners vindt plaats in een aparte ruimte.

Wanneer en hoe vaak? ‘Houd me vast’ is een cursus van 8 x 2 uur, gegeven door twee hiervoor getrainde EFT-trainers. In de cursus ga je actief aan de slag met het gelijknamige boek en met gespreksoefeningen.

Bekijk onderstaande cursussen per locatie

Klik op het plusje, bekijk de data en meld je aan!

Let op; voor ouders woonachtig in Leidschendam of Voorburg

Er zijn acht bijeenkomsten op woensdagavond van 19.00-21.30 uur op 3, 10, 17 en 24 april, 15, 22 en 29 mei en 5 juni 2024

Locatie De Groene Loper van Royenstraat 2 2271 SJ Voorburg

Kosten € 49,00 voor het boek en werkboek 'Houd me vast'

Informatie en/of aanmelden Mail naar:  a.bhattoe@kwadraad.nl of m.coskun@kwadraad.nl

Let op; uitsluitend voor ouders woonachtig in Leidschendam of Voorburg

Data

De bijeenkomsten zijn op de donderdagochtend van 09.30-12.00u
op 16, 23 mei, 6, 13, 20, 27 juni en 4,11 juli

Locatie 

CJG, Rijksstraatweg 324
Wassenaar

Kosten € 50,00 voor het boek en werkboek 'Houd me vast'

Informatie en/of aanmelden Mail naar:  d.koudijzer@kwadraad.nl of m.nagelkerke@kwadraad.nl

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.