Mediator en scheidingsspecialist

’Een scheiding verandert het leven van alle betrokkenen ingrijpend. Daar komen veelal gevoelens bij kijken zoals woede, verdriet, schuldgevoel en onmacht. Door deze gevoelens lopen de gemoederen tussen de toekomstige ex-partners vaak hoog op. Partijen kunnen elkaar als vijanden gaan beschouwen en de echtscheiding als het slagveld. Als de betrokkenen dan ook nog allebei een advocaat in de arm nemen, is de chaos vaak compleet en de vechtscheiding een feit. Mediation biedt een alternatief voor de vechtscheiding.

Bij scheidingsmediation is er geen ruimte voor professionals die gaan voor het onderste uit de kan voor hun cliënt ten koste van de tegenpartij.

Wat doet een mediator?

Tijdens mediation komen emoties ruimschoots aan bod, maar worden er ook doelen voor het heden en de toekomst gesteld. Bij alle vraagstukken ondersteunt een mediator. Denk aan zorg voor de kinderen, financiën, bezittingen, pensioenen en het onderhouden van contacten met ex-familieleden zoals bijvoorbeeld opa en oma. Indien nodig worden partijen bijgestaan door een expert. De mediator structureert de gesprekken, legt de gemaakte afspraken vast en zorgt voor het indienen van het verzoek tot (echt)scheiding bij de rechtbank.

Wat kost mediation?

Er zijn kosten verbonden aan mediation. Ouders die onder een bepaalde inkomensgrens vallen, komen mogelijk in aanmerking voor een bijdrage in de kosten: gesubsidieerde mediation. Meer informatie vind je bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Gekwalificeerde mediators

Er bestaat ook een kwaliteitsregister voor mediators. In dit zogenaamde MfN-register zijn gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan kwaliteitseisen. Uiteraard zijn deze mediators onafhankelijk en onpartijdig. MfN-registermediators hebben een erkende mediation-opleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil. Daarnaast zijn MfN-registermediators gebonden aan een bepaalde werkwijze.

Vind een MfN-mediator in de buurt. 

Of loop eens binnen bij één van onze inloopspreekuren. Kijk hier met welke mediators wij samenwerken.

Scheidingsspecialist

Een scheidingsspecialist kan de scheiding regelen van A tot Z. Denk aan de financiën, huisvesting, de scheiding zelf, de wensen van de kinderen, het ouderschapsplan etc.


Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.