Hulp bij scheiding voor professionals

Meer dan 40% van de huwelijken eindigt in een echtscheiding en dat percentage neemt in Nederland elk jaar toe. Vaak verloopt de scheiding goed, maar in steeds meer gevallen verloopt de scheiding uiterst moeizaam. Soms zijn de verhoudingen tussen ouders zo verstoord, dat kinderen er ernstig onder lijden.

Voor veel kinderen is de scheiding van hun ouders een onverwachte, overweldigende en ongewenste ervaring. Ook al doen ouders hun best de kinderen te ontzien, de scheiding zorgt altijd voor grote veranderingen. Een scheiding kan nadelige gevolgen hebben op de ontwikkeling van kinderen. Het is daarom belangrijk om hen goed te begeleiden! Het Kenniscentrum Kind en Scheiding van Jeugdformaat adviseert en helpt ouders, kinderen, maar ook professionals en verwijst door indien nodig.

Wilt u graag persoonlijk uw vraag over scheiding stellen of direct advies aan iemand vragen? Loop dan eens vrijblijvend binnen tijdens één van onze inloopspreekuren. Meer.....

Wanneer je als professional te maken krijgt met ouders die van plan zijn te gaan scheiden of in scheiding liggen, kun je voor diverse vraagstukken komen te staan. Meer....


 • Online training van Villa Pinedo: Na het volgen van deze online training weten ouders: 
 • - Wat er écht in hun kind omgaat zodat hij/zij zich gezien en gehoord voelt.
  - Hoe zij kunnen bijdragen aan het welzijn en geluk van hun kind door te handelen vanuit de rol als ouder, en niet vanuit de rol als (gekwetste) ex-partner.
  - Hoe ze hun kind de vrijheid geven om openlijk van hen allebei te mogen houden, waardoor hun kind zo min mogelijk negatieve gevolgen ervaart van de scheiding.

  De 10 gemeenten in regio Haaglanden hebben via het Kenniscentrum 25 van deze online trainingen beschikbaar gesteld voor gescheiden ouders in hun gemeenten. Wil je hier meer informatie over of je aanmelden voor de training, neem dan contact met ons op.  Op de website van Villa Pinedo vind je meer informatie over de inhoud van de training.
 • Lotgenotencontact: Er is een lotgenotengroep waar je in een ontspannen sfeer ervaringen met elkaar kunt uitwisselen. Bij de bijeenkomsten van de lotgenotengroep zijn professionals aanwezig die een luisterend oor bieden en zo nodig advies kunnen geven.
 • Scheidingsatlas: Training om gescheiden ouders te informeren en in hun kracht te zetten. Biedt handvatten gericht op ondersteuning van de kinderen en communicatie met de andere ouder.
 • Mediation: Een onafhankelijke bemiddelaar gaat met beide partijen op zoek naar een oplossing voor het probleem.
 • Ouderschap Blijft: Voor een kind is het belangrijk dat hij of zij na een scheiding rust en veiligheid vindt en goed kan omgaan met beide ouders. De specialistische hulpverleners van Jeugdformaat kunnen hierbij helpen.
 • Kinderen uit de knel. De cursus Kinderen uit de knel wordt in regio Haaglanden aangeboden door De Opvoedpoli / Care-Express en is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidingsconflicten rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en andere belangrijke onderwerpen; de zogeheten vechtscheiding. Deze conflicten kunnen van korte duur zijn of langer duren en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen, kinderen, ouders en de mensen om hen heen.
 • Stiefplan-coach: hulp bij het opstellen van een plan voor het samengestelde gezin.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.