Hulp bij scheiding voor professionals

Meer dan 40% van de relaties eindigt in een (echt)scheiding. Dat percentage neemt in Nederland elk jaar toe. Vaak verloopt de scheiding goed, maar in steeds meer gevallen verloopt de scheiding moeizaam. Soms zijn de verhoudingen tussen ouders zo verstoord, dat kinderen er ernstig onder lijden.

Voor veel kinderen is de scheiding van hun ouders een onverwachte, overweldigende en ongewenste ervaring. Ook al doen ouders hun best kinderen te ontzien, de scheiding zorgt altijd voor grote veranderingen. Een scheiding kan nadelige gevolgen hebben op de ontwikkeling van kinderen. Het is daarom belangrijk om hen goed te begeleiden! Kenniscentrum Kind en Scheiding adviseert en helpt ouders, kinderen, maar ook professionals en verwijst door indien nodig.

Wanneer je als professional te maken hebt met ouders die van plan zijn te gaan scheiden of in scheiding liggen, kom je voor diverse vraagstukken te staan. Op deze website vind je ons hulpaanbod en praktische informatie. Soms is er behoefte aan achtergrondinformatie. Die vind je op deze pagina.

(Onderwijs)professionals hebben in hun werk regelmatig te maken met kinderen van gescheiden ouders en hun ouders. Als professional is het belangrijk om goed te signaleren hoe het met het kind gaat, niet meegesleept te worden in de eventuele strijd tussen ouders en hulpverleningsmogelijkheden te kennen.

Heb je als (onderwijs)professional regelmatig te maken met kinderen van gescheiden ouders en hun ouders? Bekijk ons aanbod speciaal voor professionals.

Een persoonlijke vraag stellen of direct advies aan iemand vragen? Loop vrijblijvend binnen tijdens één van onze inloopspreekuren. Onze maatschappelijk deskundigen zitten samen met advocaat, mediator, stiefcoach of psycholoog klaar om vragen te beantwoorden of samen op zoek te gaan naar een antwoord. Ook informeren zij over beschikbare trainingen of hulp op maat.

Voor kinderen vanaf vier jaar zijn diverse trainingen beschikbaar. Bekijk het aanbod aan trainingen.

Op deze pagina vind je meer informatie voor kinderen van gescheiden ouders.

Voor gescheiden ouders zijn diverse trainingen/bijeenkomsten beschikbaar. Bekijk het aanbod.

Op de pagina voor ouders vind je algemene informatie voor ouders.

Als onderdeel van het programma Scheiden zonder Schade start regio Den Haag met de eenjarige pilot Gezinsvertegenwoordiger Scheiding en Ouderschap. De pilot richt zich op gezinnen die besloten hebben uit elkaar te gaan, of

al gescheiden zijn, en het lastig vinden om samen tot goede afspraken over de kinderen te komen en die ook uit te voeren. Doel van de pilot is een versnelling van het proces waardoor er eerder duidelijkheid is voor ouders en kinderen en oplopende strijd wordt voorkomen. Klik hier voor meer informatie.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.