Hulp bij scheiding voor professionals


Meer dan 40% van de relaties eindigt in een (echt)scheiding en dat percentage neemt in Nederland elk jaar toe. En van de nieuw samengestelde gezinnen ligt het scheidingspercentage op ruim 60%. Vaak verloopt de scheiding goed, maar in steeds meer gevallen verloopt de scheiding uiterst moeizaam. Soms zijn de verhoudingen tussen ouders zo verstoord, dat kinderen er ernstig onder lijden.

Voor veel kinderen is de scheiding van hun ouders een onverwachte, overweldigende en ongewenste ervaring. Ook al doen ouders hun best kinderen te ontzien, de scheiding zorgt altijd voor grote veranderingen. Een scheiding kan nadelige gevolgen hebben op de ontwikkeling van kinderen. Het is daarom belangrijk om hen goed te begeleiden! Kenniscentrum Kind en Scheiding adviseert en helpt ouders, kinderen, maar ook professionals en verwijst door indien nodig.

Lees wat jongeren zelf belangrijk vinden in scheidingshulp op de site van het NJi.

Een persoonlijke vraag stellen of direct advies aan iemand vragen? Loop vrijblijvend binnen tijdens één van onze spreekuren of maak een afspraak. Onze maatschappelijk deskundigen zitten samen met advocaat, mediator, stiefcoach of psycholoog klaar om vragen te beantwoorden of samen op zoek te gaan naar een antwoord. Ook informeren zij over beschikbare trainingen of hulp op maat.

Professionals hebben in hun werk regelmatig te maken met kinderen van gescheiden ouders en hun ouders. Als professional is het belangrijk om goed te signaleren hoe het met het kind gaat, niet meegesleept te worden in de eventuele strijd tussen ouders en hulpverleningsmogelijkheden te kennen.

Heb je als professional regelmatig te maken met kinderen van gescheiden ouders en hun ouders? Bekijk ons aanbod speciaal voor professionals.

Er worden verschillende congressen en symposia georganiseerd voor professionals die te maken hebben met scheiden.

Klik hier voor een overzicht.

Online groep

De online groep Scheiden zonder Schade is een besloten online omgeving voor en door professionals in het land die te maken hebben met scheidingsproblematiek binnen zowel het sociaal – als het juridisch domein. De groep is onderdeel van het kanaal Vakmanschap Jeugdprofessionals op 1sociaaldomein.nl. Je kunt hier vragen stellen, ervaringen delen en ook deskundigheidsaanbod onder de aandacht brengen. Zo blijven we met elkaar verbonden en kan de kennisdeling doorgaan.

Aanmelden kan via:

Aanmelden voor de groep Scheiden zonder Schade 

1. Registreer je op Heb jij het antwoord op 1Sociaaldomein.nl?

2. Klik op de link in de mail om de inschrijving te bevestigen.

3. Ga naar Scheiden zonder Schade | Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals | 1Sociaaldomein.nl
 en vraag op deze pagina via de groene button het lidmaatschap aan.


Een goed begin

Het programma Scheiden zonder Schade heeft verschillende pilots uitgevoerd binnen het regiolab Den Haag
en Oost-Brabant. De pilots Gezinsvertegenwoordiger en de pilot Specialist Contactverlies hebben kansrijke
elementen opgeleverd. De eerste resultaten van de nog lopende Procedure Gezamenlijke Toegang Ouders bij
de rechtbank zijn ook positief. Daarnaast heeft het programma een prototype van een DigiPlein en DigiMaatje
opgeleverd. ‘Een goed begin’ verbindt al deze uitkomsten en gaat de effectiviteit onderzoeken van deze
nieuwe geïntegreerde scheidingsaanpak in de regio Haaglanden.

Download en lees hier de laatste nieuwsbrief vanuit Scheiden zonder Schade. 


Als onderdeel van het programma Scheiden zonder Schade start regio Den Haag met de eenjarige pilot Gezinsvertegenwoordiger Duurzaam Samenwerken na Scheiding. De pilot richt zich op gezinnen die besloten hebben uit elkaar te gaan, of al gescheiden zijn, en het lastig vinden om samen tot goede afspraken over de kinderen te komen en die ook uit te voeren. Doel van de pilot is een versnelling van het proces waardoor er eerder duidelijkheid is voor ouders en kinderen en oplopende strijd wordt voorkomen. Klik hier voor meer informatie.

Door een andere bril kijken naar de scheiding

Om te komen tot een duurzame oplossing voor contactverlies binnen complexe scheidingen is een paradigmashift - kijken door een andere bril - binnen het hele scheidingsveld noodzakelijk, waarbij de focus van het probleem naar de oplossing gaat. Het bekijken van een complexe scheiding vanuit de interactie sluit beter aan, dan grip proberen te krijgen op de feiten. Het focussen op gezonde processen, op het versterken van veerkracht, flexibiliteit en het vertrouwen van mensen in zichzelf en in elkaar, geeft de meeste kans van slagen op duurzaam samenwerken. Daarvoor is het van belang in een vroeg stadium onderscheid te maken tussen een (acuut) veiligheidsprobleem en primair scheidingsproblematiek. Waar bij de eerste een aanpak gericht op het onder controle houden en beheersbaar maken van de situatie essentieel is, werkt dit contraproductief bij het inzetten op duurzame samenwerking.

Hoe doe je dat? In deze minidocu, mogelijk gemaakt door Scheiden zonder Schade wordt de transitie aan ouders uitgelegd: Mini-documentaire Gezinsvertegenwoordiger en Specialist Contactverlies

Meer lezen: Rapport Pilotteam specialist contactverlies

Als onderwijsprofessional, of je nu leerkracht, mentor, directeur of conciërge bent, heb je te maken met leerlingen van gescheiden ouders. School kan een neutrale en veilige plek zijn met regelmaat en zekerheid voor de leerlingen bij wie het thuis minder makkelijk gaat door de scheiding van hun ouders. 

Kinderen vinden het prettig om gezien te worden in de soms heftige situatie waarin zij zitten. Maar hoe doe je dat nu als onderwijsprofessional?

Klik hier voor meer informatie.

Ieder werkgever heeft te maken met medewerkers die gaan scheiden of zijn gescheiden. Een scheiding is een life-event en heeft veel impact op alle betrokkenen.

Werk&Scheiding heeft een praatplaat ontwikkeld voor leidinggevenden om een inschatting te maken van de draagkracht en draaglast van de medewerker.

Deze werkt ondersteunend in het stellen van de juiste vragen en het maken van de juiste inschatting.

Klik hier om de praatplaat te bekijken.

Als professional ga je vaak in gesprek met gescheiden ouders over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun kind. Maar wat vinden jongeren zelf belangrijk en hoe hou je rekening met hun gevoelens en behoeften? Het NJI deelt een aantal inzichten van jongeren (klik hier).

Wanneer je als professional te maken hebt met ouders die van plan zijn te gaan scheiden of in scheiding liggen, kom je voor diverse vraagstukken te staan. Op deze pagina vind je meer achtergrondinformatie bijvoorbeeld over; partijdigheid, culturele achtergrond, ouderonthechting of boekentips.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.