Hulp bij scheiding voor ouders

Heb je vragen of zorgen? Heb je ondersteuning nodig? Neem contact op. Wij bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen jou en je (ex)partner.

Algemene informatie

Ieder kind reageert anders op de boodschap dat zijn ouders gaan scheiden. Denk aan je kind.

Ga je scheiden en heb je minderjarige kinderen? Dan moet je samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Lees over het ouderschapsplan.

We hebben een aantal stappen voor je op een rij gezet voor als je gaat scheiden. Bekijk ze op onze juridische informatie pagina.

Wil je een vraag stellen of direct advies aan iemand vragen? Loop dan vrijblijvend binnen tijdens één van onze inloopspreekuren.

Begeleiding, trainingen en bijeenkomsten

Bekijk de geplande trainingen voor ouders.

Advocaat
Een gespecialiseerde familierecht advocaat kan je bijstaan indien je te maken hebt met een scheiding, problemen met de omgangsregeling, alimentatie of andersoortige familiezaken. Zaken kunnen ingewikkeld zijn en dan is deskundig advies van belang. Jouw advocaat behartigt alleen jouw belangen en heeft namens jou contact met je ex-partner of de advocaat van je ex-partner. Een familierecht advocaat zal in eerste instantie altijd proberen een procedure te voorkomen. Een advocaat zal je helpen om samen met de andere partij in onderling overleg tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is, zowel op de korte als op de lange termijn. Juist door de specialistische kennis is een advocaat goed in staat de afspraken zo voor je vast te leggen in een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant dat deze ook toekomstbestendig zijn. Hiermee wordt zo veel mogelijk voorkomen dat na verloop van tijd alsnog discussies en problemen ontstaan. Soms lukt het niet om in onderling overleg afspraken te maken en is een procedure bij de rechtbank onvermijdelijk. Jouw advocaat zal je bijstaan en vertegenwoordigen in de procedure. In familiezaken kun je alleen met behulp van een advocaat procederen. Hoewel een oplossing in onderling overleg meestal de voorkeur heeft, biedt een beslissing van de rechter aan partijen duidelijkheid en maakt het voor veel ouders een einde aan het geschil. 

Een juridisch advies of een juridische procedure kost geld. Ouders die onder een bepaalde inkomensgrens vallen, komen mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie vind je bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien je niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, moet je jouw advocaat zelf betalen op basis van een uurtarief. In sommige gevallen kan het zijn dat je rechtsbijstandverzekering de kosten dekt.

Financieel scheidingsspecialist
Een financieel scheidingsadviseur begeleidt stellen bij het maken van afspraken bij scheiding. Daarnaast wordt een financieel scheidingsspecialist ook ingeschakeld als financieel- en fiscaal deskundige door mediators, advocaten en accountants bij scheidingszaken. Scheiden is emotie en betekent ook veel regelen. En scheiden zorgt voor onzekerheid over de toekomst, die voor 80% afhankelijk is van de financiële (on)mogelijkheden. Dan zijn rust, overzicht en de juiste beslissingen nodig.

Kinderen uit de Knel
Kinderen uit de knel is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidingsconflicten rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en andere belangrijke onderwerpen; de zogeheten vechtscheiding. Deze conflicten kunnen van korte duur zijn of langer duren en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen, kinderen, ouders en de mensen om hen heen.

Lotgenoten
Wij zijn er voor opa’s, oma’s, buurvrouwen, ooms en tantes die betrokken zijn bij een scheidingssituatie. Wij bieden advies en consultatie tijdens de spreekuren en bureaudiensten.

Mediation
Bij mediation proberen twee partijen met hulp van een mediator tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld bij het regelen van een echtscheiding, een op te stellen ouderschapsplan of bij het aanpassen van een bestaand ouderschapsplan. Het gaat bij het vinden van de oplossing niet om wie er juridisch gelijk heeft, maar om haalbare afspraken die rekening houden met alle belangen die meespelen en die de betrokkenen willen en kunnen nakomen. Mediation kan alleen slagen als beide partijen de wens hebben om er samen uit te komen en daar dus ook hun best voor willen doen. Lees verder.

New Beginnings
Het New Beginnings programma komt oorspronkelijk uit de VS en bestaat daar al ruim 20 jaar. In 2016 startte Karlijn Pieterse van IEP-coaching het programma voor het eerst in Nederland. Lees de folder voor meer informatie. Wil je meer rust en balans in je gezin na de scheiding? Volg dan een training bij New Beginnings.

Online training van Villa Pinedo
Deze online training biedt handvatten om jezelf en je kind zo goed mogelijk te begeleiden tijdens en na het scheidingsproces. De training bestaat uit zes modules: Het Gesprek, Veranderingen, Communicatie, Loyaliteit, Nieuwe Partners en Rechten. De modules zijn ook los te bestellen. Je kunt de training thuis volgen, op je eigen tempo. Ga naar het aanbod.

Bij elke module krijg je:

  • 1 video met tips en adviezen van Marsha Pinedo, kindertherapeut en oprichter Villa Pinedo.
  • 1 video met ervaringen van 14 kinderen van gescheiden ouders.
  • Een werkboek, zodat je deze kennis meteen in de praktijk kan brengen.
  • Een hoofdstuk uit het boek 'Aan alle gescheiden ouders'.
  • Keep-on-track begeleiding via e-mail.

Ouderschap Blijft
Verloopt het communiceren met je ex-partner moeizaam of heb je te maken met een complexe scheiding of een vechtscheiding, dan kun je hulp vragen om deze lastige situatie op te lossen. Wil je weten of Ouderschap Blijft bij jou past? Neem contact op met onze maatschappelijk deskundigen voor advies.

Ouderschap na scheiding
Het doel van ouderschap bij scheiden is dat ouders op een positieve en opbouwende wijze met elkaar overleggen en samenwerken in het belang van de kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen onbelast contact kunnen hebben met hun beiden ouders. We helpen ouders om zicht te hebben op de impact van de scheiding en ondersteunen in het maken van afspraken over de zorg-opvoedtaken. Onze gespecialiseerde hulpverleners helpen zowel de ouders als de kind(eren) hierbij, zodat zij samen bovenstaande doelen kunnen realiseren. Het traject Ouderschap bij scheiden kan uit ouderschapsbemiddeling en/of omgangsbegeleiding bestaan.

Rechtdoen aan je kind
Een scheiding is altijd een pijnlijk proces, je bent teleurgesteld in elkaar, boos en verdrietig. Maar sommige scheidingen ontaarden in een hevige strijd met steeds weer nieuwe juridische procedures. Kinderen lopen hierbij schade op. Ze worden bedreigd in hun ontwikkeling, trekken zich terug of slaan juist van zich af. In deze situaties is hulp voor ouders en kinderen hard nodig. Het programma ‘Recht doen aan je kind’ kan jullie als ouders helpen de strijd te staken, je problemen op te lossen en een veilige omgeving te bieden voor je kinderen. Het is een nieuw programma, speciaal gericht op het in korte tijd perspectief bieden op een toekomst zonder strijd. Jullie krijgen verschillende mogelijkheden aangereikt om de knelpunten op te lossen. Jullie worden ondersteund door juridische adviseurs en hulpverleners, zodat jullie kunnen werken aan een veilige basis voor je kinderen. Jullie familie en vrienden worden betrokken bij de oplossing van de problemen, zodat zij jullie tijdens het programma en in de toekomst kunnen steunen.

ScheidingsATLAS
Ben je gescheiden en wil je je ervaringen delen met andere ouders of tips krijgen over ouderschap na scheiding? Dan is de training ScheidingsATLAS iets voor jou. ScheidingsATLAS is samen met gescheiden ouders ontwikkeld ter ondersteuning van ouderschap na scheiding. De training is gebaseerd op onderzoek, bijdragen van experts en ervaringen van andere gescheiden ouders. ScheidingsATLAS gaat over wat een scheiding met betrokkenen kan doen; stress, spanning of vragen van ouders; conflict tussen ouders; en de ouderrol na scheiding.

De doelen van ScheidingsATLAS zijn: 

  • Ouders na scheiding ondersteunen.
  • Ouders informatie en tips geven over ondersteuning van hun kinderen. 
  • Ouders informatie en tips geven over communicatie met de andere ouder.

ScheidingsATLAS bestaat uit twee bijeenkomsten van elk drie uur. In een groep zitten zes tot twaalf deelnemers. Tussen de bijeenkomsten zit ongeveer drie weken. Bijeenkomsten worden gegeven door twee ervaren trainers. De bijeenkomsten zijn interactief met het uitwisselen van tips of ervaringen, animaties, (video’s van) rollenspellen en begeleide oefeningen. Bekijk in het overzicht waar en wanneer de training weer wordt georganiseerd.

Scheidingscoach
Een scheidingscoach helpt ex-partners om een sociaal en financieel stappenplan te maken. De coach kan beide ex-partners in één gezamenlijk traject begeleiden, maar kan ook één van de ex-partners begeleiden in een apart traject. De scheidingscoach kan ondersteunen in hoe je als ex-partners met elkaar communiceert, hoe ga je met je emoties om terwijl er zoveel geregeld moet worden. De scheidingscoach biedt begeleiding ten aanzien van ouderschapsplannen, convenanten en omgangsregelingen. Daar waar nodig roept de coach deskundige hulp in.

De SCHIP-aanpak
De SCHIP-aanpak is er voor als je relatieproblemen heb of als je gescheiden bent. 

  • Relatieproblemen: Verkeert jouw relatie in slecht weer? Weet je niet hoe hier uit te komen? De communicatie krijg je niet meer goed op gang? Dan wordt het tijd om dieper te gaan. De SCHIP-aanpak krijgt boven water wat al te lang ondergedompeld is geweest. Samen leer je te luisteren naar de kwetsuren die je elkaar, onbedoeld maar toch, hebt aangedaan. Daarbij gaan jullie opnieuw met elkaar verbinden. Je leert je eigen en elkaars behoeftes kennen en hierover te praten. 
  • (Echt)scheiding: Is het al te laat? Heb je besloten te gaan scheiden? Veertig procent van de huwelijken loopt op de klippen. Relaties die zich jarenlang opgebouwd hebben komen met een klap tot stilstand. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dat is rouw. Je hebt tijd en energie nodig om je relatie af te hechten en het gaat ook niet vanzelf. Door het inzetten van de SCHIP-aanpak worden jullie geholpen om als partners zo goed mogelijk uit elkaar te gaan, zodat je verder kan als partners in ouderschap. 

Wil je weten of de SCHIP-aanpak bij jou past? Neem contact op met onze maatschappelijk deskundigen voor advies.

Stiefgezin en stiefcoach
In een stiefgezin-na-scheiding is het huwelijk of de vorige relatie van één van de nieuwe partners, of van beide partners geëindigd. Het kan zijn dat de relatie tussen de nieuwe partners ontstaan is tijdens de vorige relatie. Het kan ook zijn dat de nieuwe partners al een tijd alleen geweest zijn en met hun kinderen en een één-ouder gezin gevormd hebben. Een samengesteld gezin is een gezin waarvan één of beide partners kinderen heeft uit een vorige relatie. Er ontstaat dan een 'nieuw gezin'. De wens van de volwassenen in het 'nieuwe gezin' is om op termijn samen één geheel te vormen. Dit proces verloopt vaak moeizaam en twee derde van de samengestelde gezinnen redt het niet. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat het samengestelde gezin is gebouwd op een fundament van rouw. Er is iets aan vooraf gegaan wat 'kapot' ging. Het is dan ook van belang om te werken aan een stevig fundament binnen het samengestelde gezin. Het kader van het kerngezin mag losgelaten worden. Lees alles over stiefgezin-na-scheiding.

Vadercafé
Het Vadercafé is dé avond voor vaders en eerlijke gesprekken over het vaderschap. Hier is gelegenheid om wezenlijke zaken in te brengen die jou bezighouden als vader. Er is ruimte om te horen hoe andere vaders daarmee omgaan of gerichte vragen te krijgen die je verder kunnen helpen. Dit alles in een setting waar respect, aandacht en support voor elkaar is en waar gevoelens en emoties welkom zijn. Deze avond is toegankelijk voor alle soorten en vormen van vaders: biologische vaders, aanstaande vaders, gescheiden vaders, stiefvaders, pleegvaders etc.

Klik hier voor een overzicht.

Stoere Schildpadden (voor kinderen van 4 - 6 jaar) 
Het programma Stoere Schildpadden creëert een ondersteunende groepsomgeving, waarin kinderen tussen de 4 en 6 jaar onder begeleiding van speciaal opgeleide trainers leren omgaan met problemen en emoties rond de scheiding van hun ouders. Samen met handpop Sam en de trainers leren de deelnemers over de verschillende gevoelens die er zijn, dat er verschillende gezinnen zijn en hoe zij problemen op kunnen lossen. Bekijk het aanbod.

Dappere Dino's (voor kinderen van 6 - 8 jaar) 
Het programma Dappere Dino’s creëert een ondersteunende groepsomgeving, waarin kinderen tussen de 6 en 8 jaar onder begeleiding van speciaal opgeleide trainers leren omgaan met problemen en emoties rond de scheiding van hun ouders. Samen met handpop Rex en de trainers leren de deelnemers over de verschillende gevoelens die er zijn, dat er verschillende gezinnen zijn en hoe zij problemen op kunnen lossen. Bekijk het aanbod.

!JES het brugproject (voor kinderen van 8 - 12 jaar) 
!JES, het brugproject, is een preventieve training voor kinderen en hun gescheiden ouders. Beide ouders en hun daarbij horende huizen zijn de pijlers van de brug die de kinderen moeten vormen van papa naar mama, van het ene huis naar het andere. Om deze brug te vormen, hebben de kinderen bouwstenen nodig om deze stevig te laten zijn. Deze bouwstenen maken de kinderen zelf, met behulp van beide ouders en de trainers. Bekijk het aanbod.

KIES (voor kinderen van 8 - 12 jaar) 
KIES is een spel en praatgroep voor kinderen van 8-12 jaar met gescheiden ouders. Onder leiding van twee KIES coaches doorlopen de deelnemers het proces van de scheiding. Tijdens de bijeenkomsten wordt met de groep gewerkt met verschillende werkvormen, die afgestemd zijn op de behoeftes van de groep kinderen. Voorbeelden van de werkvormen zijn; gesprek, rollenspel, creatieve werkvormen, spel en stellingen. Bekijk het aanbod.

VO training (voor jongeren van 12 - 16 jaar)
In deze training gaan jongeren met elkaar in gesprek en praten zij over de eigen situatie. Wat is jouw verhaal? Wat voel je van binnen en wat laat je aan de buitenkant zien? Hoe kun je gevoelens over de scheiding uiten en verwoorden? Ook leren deelnemers om te gaan met situaties waarbij loyaliteit, verdriet of schuldgevoelens een rol spelen. Zij leren oplossingen te vinden voor problemen die zij ervaren. Indien er een situatie is waar de jongere geen invloed op heeft, leren zij een helpende gedachte vinden waardoor de situatie draagbaar wordt. De ervaring niet de enige te zijn met hun situatie heeft een positief effect op het verwerkingsproces. Bekijk het aanbod.

Kindbehartiger
De Kindbehartiger is een professional die kinderen van gescheiden ouders ondersteunt. De Kindbehartiger staat naast het kind en helpt hem om zijn wensen en behoeften te verwoorden. Ook biedt de Kindbehartiger kinderen een luisterend oor, legt uit wat er tijdens een scheiding gebeurt en beantwoordt vragen die bij kinderen leven.

Therapie of coaching
Wist je dat verreweg de meeste kinderen goed door de scheiding van hun ouders komen? Kinderen ervaren na de scheiding allerlei gevoelens, zoals verdriet, boosheid of onzekerheid. Vaak merk je dit ook aan hun gedrag: Kinderen doen ineens brutaler of trekken zich juist meer terug van het gezin. Elk kind gaat op zijn eigen manier en tempo met grote veranderingen om. Gelukkig gaat het na een tijdje met de meeste kinderen weer goed, maar sommige kinderen lopen langere tijd tegen problemen aan. Extra ondersteuning is dan een goed idee.

U heeft besloten uit elkaar te gaan of u bent al gescheiden, en vindt het lastig om samen met uw (ex)partner tot goede afspraken te komen en die ook uit te voeren. Schakel dan kosteloos een gezinsvertegenwoordiger scheiding en ouderschap in uw gemeente in. Klik hier voor meer informatie.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.