Hulp bij scheiding voor ouders


Hebben jullie besloten te scheiden, zijn jullie al langer gescheiden, heb je relatieproblemen of zit je in een relatiecrisis?

Bij vragen, zorgen of ondersteuning kan je terecht bij het Kenniscentrum Kind en Scheiding. Wij bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen jou en je (ex)partner.

Algemene informatie

Na de scheiding ontstaat er een verdeling van verantwoordelijkheden tussen ouders rondom het ouderschap na scheiding.

Binnen ouderschap na scheiding zijn er twee uitersten vormen: coöperatief ouderschap en parallel ouderschap.

Coöperatief ouderschap betekent dat ouders direct met elkaar communiceren over de behoefte van het kind. Ouders zijn flexibel in het maken van afspraken rondom de omgangsregeling en gaan op een zakelijke manier met elkaar om.  Wanneer er veel conflict is en ouders niet op een rustige manier met elkaar kunnen communiceren kan parallel ouderschap een goed alternatief zijn. Iedere ouder neemt bij parralel ouderschap de volledige verantwoordelijkheid voor de kinderen op de momenten dat zij bij hem of haar zijn. Er wordt niet uitgegaan van flexibiliteit.

Alhoewel succesvol coöperatief ouderschap het beste is voor kinderen, kan parallel ouderschap een goed alternatief zijn in situaties met voortdurende ouderlijke strijd. 

Voor meer informatie over ouderschap na scheiding:

- Animatie over het Ouderschapscontinuüm

- Lees meer over de ScheidingsATLAS (of scroll verder naar 'Aanbod ouders')

- Artikel over Parallel ouderschap na scheiding

- E-learning scheiden zonder schade

Birdnesting 

Wanneer jullie kiezen voor co-ouderschap zijn er verschillende vormen mogelijk. Eén van deze vormen is birdnesting.

Bij birdnesting blijven de kinderen op één plek wonen, het ouderlijk huis en wonen de ouders om de beurt in het huis bij de kinderen. De kinderen blijven de veiligheid van de eigen omgeving houden.

Birdnesting is vaak een tijdelijke vorm van het vormgeven van co-ouderschap. Voor de kinderen verloopt de scheiding op deze manier gefaseerd. Zij blijven op hun plek en kunnen aan de situatie van gescheiden ouders wennen. De ouder die niet bij de kinderen is woont op dat moment in een ander huurhuis of bijvoorbeeld bij vrienden of familie.

Birdnesting is voor de kinderen prettig, maar voor de ouders kan dit een uitdaging zijn. Het maken van goede afspraken over bijvoorbeeld de boodschappen doen en schoonmaken is van belang om ruzies en onenigheid te voorkomen.

Ieder kind reageert anders op de boodschap dat zijn ouders gaan scheiden. De vertrouwde situatie van het gezin is de basis voor een goede ontwikkeling van een kind. Door een scheiding verliezen kinderen tijdelijk die basis. Ze voelen en weten dat er van alles gebeurt en gaat gebeuren, maar ze kunnen vaak niet overzien wat dat voor hen betekent. 

Op de pagina 'Denk aan je kind' vind je meer informatie over het gesprek met je kind.

Als je gaat scheiden moet er veel geregeld worden. Tegelijkertijd is de scheiding vaak een emotionele periode. Met heldere afspraken samen met jouw (ex-)partner kun je al veel oplossen en een deel van de onrust wegnemen. We hebben een aantal stappen voor je op een rij gezet.

Bekijk ze op onze juridische informatie pagina.

Als je gaat scheiden spelen naast alle emoties ook de financiën een rol. De financiële gevolgen van een echtscheiding kunnen groot zijn. Dat is misschien niet iets waar je je graag mee bezig houdt, maar het is wel belangrijk voor de toekomst.

Lees meer over de mogelijke kosten van een scheiding.

Een scheiding of relatiebreuk is al lastig genoeg. Als je huis je thuis niet meer is, dan is woonruimte het eerste waarnaar je op zoek gaat dat ondervonden we ooit aan den lijve in onze directe omgeving.

Om in te spelen op deze problemen in de markt is Divorce Housing ontstaan en bieden zij de oplossing. In 2014 bedachten zij een concept waarmee zowel de zoeker als de vastgoedeigenaar goed en snel geholpen is. De jarenlange expertise in vastgoedverhuur, totaalbeheer en vastgoedadvisering, komt daarbij prima van pas. Divorce Housing is een woonconcept, dat landelijk voorziet in snel beschikbare en betaalbare woonruimte. Gestoffeerd, gemeubileerd en voorzien van faciliteiten die behoren tot de primaire behoeften zoals slapen, wassen/drogen en koken. Divorce Housing biedt je de mogelijkheid om direct een ruimte te betrekken, zonder dat je daarvoor een initiële investering hoeft te doen. Tijdelijke woonruimte is beschikbaar vanaf € 500,- per maand (inclusief G/W/L), uiteraard afhankelijk van het type woonruimte.

Klik hier voor meer informatie over Divorce Housing.


Naast Divorce Housing is er ook Parent Houses. Zij zijn de landelijke koepelorganisatie voor aangesloten Parent Houses in verschillende steden en regio’s in Nederland. Op dit moment zijn via 10 lokale stichtingen/organisaties 21 Parentshouses aangesloten met 2 tot 5 ouderunits per huis. Klik hier voor meer informatie over Parent Houses.

Gescheiden en (op) vakantie met jullie kind(eren)

Een vakantie geeft minder verplichtingen. Geen kinderopvang of school waar je op tijd moet zijn en even geen werk. Dit brengt een verandering in de structuur met zich mee, de dagelijkse structuur maar vaak ook in de omgangsregeling. Vaak zijn de kinderen langere tijd bij jou of bij de andere ouder. Dit vraagt om aanpassing voor alle betrokkenen, voor de kinderen, maar ook voor jou als ouder.

Voor kinderen is het tijdsbesef op jonge leeftijd nog niet ontwikkeld. Dit betekent dat zij niet weten hoe lang een periode van één of twee weken is. Om kinderen hierbij te ondersteunen is het goed om een kalender maken. Op deze kalender schrijf of teken je per dag wat jullie gaan doen en wanneer het wisselmoment is. De kalender kan je maken samen met je kind(eren) of zelf. Hang de kalender op een vaste plek op en geef hier ook aandacht aan. Kinderen kunnen bijvoorbeeld een sticker plakken over elke dag die is geweest.

Een langere tijd je kind(eren) bij jou is natuurlijk ook ontzettend fijn. De volgende tips helpen je om structuur te behouden voor de kinderen en voor jezelf:

 • Probeer rond dezelfde tijd op te staan en zorg naar een vast tijdstip voor de kinderen om naar bed te gaan.
 • Maak samen de kalender aan het begin van de periode dat jullie kind(eren) bij jou is, zodat er voorspelbaarheid is.
 • Plan activiteiten vooraf ter voorkoming dat bijvoorbeeld het zwembad toch niet open is.
 • Hou de regels zoals deze altijd zijn. Natuurlijk kan je iets meer ruimte geven omdat het vakantie is, maar voor kinderen zijn grenzen heel belangrijk, dat geeft ze houvast.
 • Vakantie is ook quality time, gebruik deze tijd om alleen samen met je kind(eren) tijd door te brengen.
 • En zorg ook dat je eigen balans niet vergeten wordt. Een langere periode alleen met jullie kind(eren zijn kan ook intensief zijn. Neem dat momentje voor jezelf om even een boek te lezen, iets leuks te doen met een vriend(in).

Op vakantie naar het buitenland, wat moet er wettelijk geregeld worden?

Ben je gescheiden en wil je op vakantie naar het buitenland met jullie kind(eren)? Dan  is het belangrijk om goed te kijken naar de wettelijke verplichtingen.

Als je wil reizen met jullie minderjarige kind (eren) naar het buitenland heb je toestemming nodig van de andere ouder, verzorger of persoon die gezag heeft over jullie kind.

Hoewel veel ouders niet direct denken aan het meenemen van een toestemming formulier, is het wel belangrijk om dit vooraf te regelen. Hiermee voorkom je dat je als ouder onterecht wordt verdacht van internationale kinderontvoering. 

Op de website van de Rijksoverheid vind je alle informatie over het reizen met minderjarige kinderen naar het buitenland.

De overheid vindt het belangrijk dat ouders het gezamenlijk gezag over hun kinderen kunnen hebben. Het uitgangspunt is dan ook dat beide ouders nauw betrokken zijn bij de verzorging en opvoeding van kinderen. Gezamenlijk gezag is belangrijk wanneer u:

- Met een minderjarig kind naar het buitenland wilt reizen;

- Uw kind inschrijft op een school of het kinderdagverblijf;

- Er een medische beslissing moet worden genomen;

- Er een verhuizing plaatsvindt;

- Of wanneer u een reisdocument wilt aanvragen.

Om het voor ouders makkelijker te maken, geldt er vanaf 1 januari 2023 een nieuwe wet. Dit betekent dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch het gezamenlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt vanaf nu automatisch na het erkennen van hun kind. De ouder hoeft niet langer samen met de moeder naar de rechtbank om het ouderlijk gezag aan te vragen.

Meer lezen: klik hier.

Spreekuur en bureaudienst

Wil je een vraag stellen of direct advies aan iemand vragen? 

Loop binnen tijdens een van onze spreekuren of maak een afspraak. Onze maatschappelijk deskundigen zitten samen met advocaat, mediator/scheidingsspecialist, stiefcoach, scheidingscoach of psycholoog klaar om vragen te beantwoorden of samen op zoek te gaan naar een antwoord. Ook informeren zij over passende trainingen of hulp op maat.

Klik hier voor meer informatie over het spreekuur.

Bij mediation proberen twee partijen met hulp van een mediator tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld bij het regelen van een echtscheiding, een op te stellen ouderschapsplan of bij het aanpassen van een bestaand ouderschapsplan. Het gaat bij het vinden van de oplossing niet om wie er juridisch gelijk heeft, maar om haalbare afspraken die rekening houden met alle belangen die meespelen en die de betrokkenen willen en kunnen nakomen. Mediation kan alleen slagen als beide partijen de wens hebben om er samen uit te komen en daar dus ook hun best voor willen doen. 

Een scheidingsspecialist kan de scheiding regelen van A tot Z. Denk aan de financiën, huisvesting, de scheiding zelf, de wensen van de kinderen, het ouderschapsplan etc.

Lees verder.

Een gespecialiseerde familierecht advocaat kan je bijstaan indien je te maken hebt met een scheiding, problemen met de omgangsregeling, alimentatie of andersoortige familiezaken. Zaken kunnen ingewikkeld zijn en dan is deskundig advies van belang. Jouw advocaat behartigt alleen jouw belangen en heeft namens jou contact met je ex-partner of de advocaat van je ex-partner. Een familierecht advocaat zal in eerste instantie altijd proberen een procedure te voorkomen. Een advocaat zal je helpen om samen met de andere partij in onderling overleg tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is, zowel op de korte als op de lange termijn. Juist door de specialistische kennis is een advocaat goed in staat de afspraken zo voor je vast te leggen in een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant dat deze ook toekomstbestendig zijn. Hiermee wordt zo veel mogelijk voorkomen dat na verloop van tijd alsnog discussies en problemen ontstaan. Soms lukt het niet om in onderling overleg afspraken te maken en is een procedure bij de rechtbank onvermijdelijk. Jouw advocaat zal je bijstaan en vertegenwoordigen in de procedure. In familiezaken kun je alleen met behulp van een advocaat procederen. Hoewel een oplossing in onderling overleg meestal de voorkeur heeft, biedt een beslissing van de rechter aan partijen duidelijkheid en maakt het voor veel ouders een einde aan het geschil. 

Een juridisch advies of een juridische procedure kost geld. Ouders die onder een bepaalde inkomensgrens vallen, komen mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie vind je bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien je niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, moet je jouw advocaat zelf betalen op basis van een uurtarief. In sommige gevallen kan het zijn dat je rechtsbijstandverzekering de kosten dekt.

Een financieel scheidingsadviseur begeleidt stellen bij het maken van afspraken bij scheiding. Daarnaast wordt een financieel scheidingsspecialist ook ingeschakeld als financieel- en fiscaal deskundige door mediators, advocaten en accountants bij scheidingszaken. Scheiden is emotie en betekent ook veel regelen. En scheiden zorgt voor onzekerheid over de toekomst, die voor 80% afhankelijk is van de financiële (on)mogelijkheden. Dan zijn rust, overzicht en de juiste beslissingen nodig.

De financieel scheidingsspecialist sluit ook aan bij onze spreekuren. Wil je weten wanneer de specialist aanwezig is? Vraag het na bij onze medewerkers.

Een scheidingscoach helpt ex-partners om een sociaal en financieel stappenplan te maken. De coach kan beide ex-partners in één gezamenlijk traject begeleiden, maar kan ook één van de ex-partners begeleiden in een apart traject. De scheidingscoach kan ondersteunen in hoe je als ex-partners met elkaar communiceert, hoe ga je met je emoties om terwijl er zoveel geregeld moet worden. De scheidingscoach biedt begeleiding ten aanzien van ouderschapsplannen, convenanten en omgangsregelingen. Daar waar nodig roept de coach deskundige hulp in.

In een stiefgezin-na-scheiding is het huwelijk of de vorige relatie van één van de nieuwe partners, of van beide partners geëindigd. Het kan zijn dat de relatie tussen de nieuwe partners ontstaan is tijdens de vorige relatie. Het kan ook zijn dat de nieuwe partners al een tijd alleen geweest zijn en met hun kinderen en een één-ouder gezin gevormd hebben. Een samengesteld gezin is een gezin waarvan één of beide partners kinderen heeft uit een vorige relatie. Er ontstaat dan een 'nieuw gezin'. De wens van de volwassenen in het 'nieuwe gezin' is om op termijn samen één geheel te vormen. Dit proces verloopt vaak moeizaam en twee derde van de samengestelde gezinnen redt het niet. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat het samengestelde gezin is gebouwd op een fundament van rouw. Er is iets aan vooraf gegaan wat 'kapot' ging. Het is dan ook van belang om te werken aan een stevig fundament binnen het samengestelde gezin. Het kader van het kerngezin mag losgelaten worden. Lees alles over stiefgezin-na-scheiding.

Wij zijn er voor opa’s, oma’s, buurvrouwen, ooms en tantes die betrokken zijn bij een scheidingssituatie. Wij bieden advies en consultatie tijdens de spreekuren en bureaudiensten.

Aanbod ouders

Ben je gescheiden en wil je je ervaringen delen met andere ouders of tips krijgen over ouderschap na scheiding? Dan is de training ScheidingsATLAS iets voor jou. ScheidingsATLAS is samen met gescheiden ouders ontwikkeld ter ondersteuning van ouderschap na scheiding. De training is gebaseerd op onderzoek, bijdragen van experts en ervaringen van andere gescheiden ouders. ScheidingsATLAS gaat over wat een scheiding met betrokkenen kan doen; stress, spanning of vragen van ouders; conflict tussen ouders; en de ouderrol na scheiding.

De doelen van ScheidingsATLAS zijn: 

 • Ouders na scheiding ondersteunen.
 • Ouders informatie en tips geven over ondersteuning van hun kinderen. 
 • Ouders informatie en tips geven over communicatie met de andere ouder.

ScheidingsATLAS bestaat uit twee bijeenkomsten van elk drie uur. In een groep zitten zes tot twaalf deelnemers. Tussen de bijeenkomsten zit ongeveer drie weken. Bijeenkomsten worden gegeven door twee ervaren trainers. De bijeenkomsten zijn interactief met het uitwisselen van tips of ervaringen, animaties, (video’s van) rollenspellen en begeleide oefeningen. Bekijk in het overzicht waar en wanneer de training weer wordt georganiseerd.

Het aanbod is gratis beschikbaar voor ouders in gemeenten Den Haag, Delft, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Midden Delfland, Westland, Zoetermeer, Voorschoten en Wassenaar.


Deze online training biedt handvatten om jezelf en je kind zo goed mogelijk te begeleiden tijdens en na het scheidingsproces. De training bestaat uit zes modules: Het Gesprek, Veranderingen, Communicatie, Loyaliteit, Nieuwe Partners en Rechten. De modules zijn ook los te bestellen. Je kunt de training thuis volgen, op je eigen tempo. Ga naar het aanbod.

Bij elke module krijg je:

 • 1 video met tips en adviezen van Marsha Pinedo, kindertherapeut en oprichter Villa Pinedo.
 • 1 video met ervaringen van 14 kinderen van gescheiden ouders.
 • Een werkboek, zodat je deze kennis meteen in de praktijk kan brengen.
 • Een hoofdstuk uit het boek 'Aan alle gescheiden ouders'.
 • Keep-on-track begeleiding via e-mail.

Dit aanbod is gratis beschikbaar voor ouders in gemeenten Den Haag, Delft, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Midden Delfland, Westland, Zoetermeer, Voorschoten en Wassenaar.

In deze gesprekken is er de ruimte om aandacht te besteden aan 

- het proces van een ouder, met daarbij aandacht voor rouw en verlies;

- het luisteren naar het verhaal van een ouder en ruimte bieden aan de bijhorende emoties;

- het uitpuzzelen en vinden van de gewenste ondersteuning op langere termijn;

- praktische vraagstukken van een ouder.

De gesprekken vinden plaats op de kantoorlocatie in Voorburg. We vragen u, voordat u zich aanmeldt, een afspraak te maken voor een van onze spreekuren om te kijken of dit aanbod het meest passend is voor u. 

Interesse? Meld je hier aan.

Het New Beginnings programma geeft ouders de tools voor het ondersteunen van hun kinderen na scheiding. Het helpt ze een positieve start met de kinderen te maken, met hechte ouder-kindrelaties, en de balans in het gezin weer te vinden. Meer informatie vind je op de website van New Beginnings.

De SCHIP-aanpak is er voor als je relatieproblemen heb of als je gescheiden bent. 

 • Relatieproblemen: Verkeert jouw relatie in slecht weer? Weet je niet hoe hier uit te komen? De communicatie krijg je niet meer goed op gang? Dan wordt het tijd om dieper te gaan. De SCHIP-aanpak krijgt boven water wat al te lang ondergedompeld is geweest. Samen leer je te luisteren naar de kwetsuren die je elkaar, onbedoeld maar toch, hebt aangedaan. Daarbij gaan jullie opnieuw met elkaar verbinden. Je leert je eigen en elkaars behoeftes kennen en hierover te praten. 
 • (Echt)scheiding: Is het al te laat? Heb je besloten te gaan scheiden? Veertig procent van de huwelijken loopt op de klippen. Relaties die zich jarenlang opgebouwd hebben komen met een klap tot stilstand. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dat is rouw. Je hebt tijd en energie nodig om je relatie af te hechten en het gaat ook niet vanzelf. Door het inzetten van de SCHIP-aanpak worden jullie geholpen om als partners zo goed mogelijk uit elkaar te gaan, zodat je verder kan als partners in ouderschap. 

Wil je weten of de SCHIP-aanpak bij jou past? Neem contact op met onze maatschappelijk deskundigen voor advies.

Wil je je opgeven? Dat kan via deze link.

Ouderschap Blijft

Voor een kind is het belangrijk dat hij of zij na een scheiding rust en veiligheid vindt en goed kan omgaan met beide ouders. Onze specialistische hulpverleners bieden:

 • ondersteuning bij het oplossen van conflicten;
 • het maken van goede afspraken;
 • het verbeteren van de communicatie tussen de ouders. 

Met de erkende methodiek Ouderschap Blijft helpen wij ouders om het belang van hun kind centraal te stellen. In het belang van het kind, is het belangrijk dat beiden ouders zich richten op de toekomst, niet op het verleden. We begeleiden de gesprekken tussen de ex-partners en zoeken naar een passende oplossing. We werken aan herstel van het contact tussen (niet-verzorgende) ouders en kind(eren) en werken toe naar meer zelfstandigheid bij de omgang.

Wil je weten of Ouderschap Blijft bij jou past? Neem contact op met onze maatschappelijk deskundigen voor advies.

Het doel van ouderschap bij scheiden is dat ouders op een positieve en opbouwende wijze met elkaar overleggen en samenwerken in het belang van de kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen onbelast contact kunnen hebben met hun beiden ouders. We helpen ouders om zicht te hebben op de impact van de scheiding en ondersteunen in het maken van afspraken over de zorg-opvoedtaken. Onze gespecialiseerde hulpverleners helpen zowel de ouders als de kind(eren) hierbij, zodat zij samen bovenstaande doelen kunnen realiseren. Het traject Ouderschap bij scheiden kan uit ouderschapsbemiddeling en/of omgangsbegeleiding bestaan.

Neem contact op met onze maatschappelijk deskundigen voor advies.

Kinderen uit de Knel is een groepsinterventie met parallelle groepen voor ouders en kinderen. De interventie is gericht op het verminderen van destructieve conflicten tussen ouders en het verbeteren van het opvoedklimaat. Ook het sociale netwerk van het gezin wordt bij de interventie betrokken. De interventie begint met een netwerkbijeenkomst van ouders met leden van hun sociale netwerk die betrokken zijn bij de kinderen en bij de ouderlijke strijd. Daarna gaan de twee groepen van start. 

De groepen behandelen vervolgens in acht sessies steeds dezelfde thema's, bijvoorbeeld loyaliteit. De kinderen denken na over hun wensen met betrekking tot het thema en hoe ze die wensen met hun ouders kunnen bespreken. De oudergroepen bespreken het huiswerk dat ze hebben gemaakt over het thema en de samenwerking met hun netwerk. Na de groepssessie bespreken de ouders steeds de inhoud van de sessie en hun huiswerk met de betrokkenen uit hun netwerk.

Neem contact op met onze maatschappelijk deskundigen voor advies.

Door middel van omgangsbegeleiding kan de ouder die momenteel geen contact heeft met het kind, toch omgang krijgen met behulp van een derde partij. Zo kan het contact weer worden hersteld in een veilige omgeving. Bij sommige trajecten worden er ook vormen van ouderschapsbemiddeling bij aangeboden.

Neem contact op met onze maatschappelijk deskundigen voor advies.

Contactverlies kan ontstaan bij kinderen van wie de ouders verwikkeld zijn geraakt in ernstige en langdurige scheidingsconflicten. Er is sprake van contactverlies/ouderverstoting als een kind zonder goede/duidelijke reden geen contact meer wil met een ouder waarmee het voor de scheiding een prima band had. Wil je hier meer over lezen? Klik dan op onderstaande linkjes.

En hier download je het Rapport Pilotteam specialist contactverlies vanuit het programma Scheiden zonder Schade.

Neem contact op met onze maatschappelijk deskundigen voor advies.

Open brief Villa Pinedo over contactverlies

Om bewustwording te creëren en erkenning te geven (#erkencontactverlies) heeft Villa Pinedo een gloednieuwe Open Brief gelanceerd: ‘Aan alle gescheiden ouders met wie wij het contact (even) zijn verloren’. Geschreven door jongeren die dit zelf hebben meegemaakt en daar nu op terugkijken. En aangevuld met tien persoonlijke brieven van dappere jongeren die hun eigen, kwetsbare verhaal delen. Brieven die raken. Brieven die laten zien dat elke situatie anders is. Soms is het contact intussen weer hersteld, bij anderen niet. Dit zijn hun verhalen, hun gevoelens en hun perspectief. Het perspectief wat vaak nog niet écht serieus wordt genomen door volwassenen, terwijl dit zo belangrijk is!

FRAGMENT UIT DE PERSOONLIJKE BRIEF VAN JULES

“Het is al vijf jaar geleden dat wij niet op de hoogte waren van elkaars leven. Een tijd waarin ik niet mijn hoge cijfers kon delen met jou. En ook niet mijn gescoorde doelpunten van elke zaterdag. Ik miste je op de momenten waar ik mijn moeder nodig had.

En toch bracht de ‘pauze’ in ons contact ontzettend veel rust. Want die hoge cijfers en doelpunten had ik niet kunnen halen als ik niet voor mijzelf had gekozen. Naast de rust, bracht het ook veel slapeloze nachten met zich mee. Want hoe kan een vijftienjarige tiener echt rust vinden door haar moeder niet meer te spreken?

Deze vraag bleef maar in mijn hoofd spoken. Een vraag waar ik maar geen antwoord op kon vinden. De afgelopen 21 jaar heb ik nog nooit zo’n moeilijke keuze gemaakt, dan de keuze om jou - mijn moeder - twaalf maanden niet te spreken en niet te zien. Wat heb ik mijzelf toen ontzettend alleen gevoeld. Er was niemand die mijn verdriet en onrust begreep. Waar waren mijn lotgenoten, die mij het gevoel zouden geven dat ik niet de enige ben die er zelf voor heeft gekozen om een ouder even niet te zien?”

Liefs Jules

Open brief - Aan alle gescheiden ouders met wie wij het contact (even) zijn verloren - Villa Pinedo

Bron: Villa Pinedo

Uniform Hulp Aanbod (UHA) Rechtbank Den Haag

De rechtbank wil hulpverlening aan gezinnen in echtscheiding kunnen inzetten die op vrijwillige basis (hulp die als drang kan worden ingezet) wordt geaccepteerd. Het gaat hierbij om echtscheidingen die problematisch verlopen, waar ouders zelf niet uitkomen.

Het Kenniscentrum Kind en Scheiding is de schakel tussen de rechtbank en de gemeente binnen het Uniform Hulp Aanbod. Op deze pagina lees je meer over het Uniform Hulp Aanbod. 

Wat betekent het Uniform Hulp Aanbod voor jou als ouder?

Je bent, samen met je ex-partner, bij de rechtbank geweest. Tijdens de zitting heeft de rechtbank jullie verwezen naar een van de volgende interventies binnen het Uniform Hulp Aanbod (UHA): 

 • Ouderschapsbemiddeling
 • Omgangsbegeleiding
 • Begeleiding één ouder, zonder omgang
 • Coaching voor kinderen in echtscheidingssituaties
 • Kinderen uit de Knel

De verwijzing van de rechtbank is een bijzonder soort verwijzing afgegeven in het vrijwillig kader.

Om het traject te kunnen starten is er naast de verwijzing van de rechtbank een aanvullende verwijzing van de gemeente nodig.

Het Kenniscentrum Kind en Scheiding is, zoals gemeld bij de rechtbank, gemachtigd de aanvraag van de verwijzing bij de gemeente voor jullie in orde te maken.

Hiervoor hebben wij jouw akkoord en het akkoord van je ex-partner nodig. 

Wat is de route?

Zodra wij het Proces-Verbaal van doorverwijzing van de rechtbank hebben ontvangen, ontvang je van ons een mail waarin we je verzoeken om binnen twee werkdagen via de mail aan te geven dat je akkoord gaat met het aanvragen van de verwijzing bij de gemeente en het doorsturen van de beschikking van de rechtbank naar de jeugdhulpaanbieder en de gemeente.

Zodra wij jullie akkoord binnen hebben, sturen wij het Proces-Verbaal van doorverwijzing samen met jullie akkoord naar de gemeente.

De gemeente heeft vier weken de tijd om de gemeentelijke verwijzing af te geven en een keuze te maken voor een passende organisatie waar jullie het zorgaanbod kunnen volgen.

De gemeente stuurt je een brief met daarin naar welke zorgaanbieder je bent verwezen. De zorgaanbieder neemt contact met je op over wanneer er een intake gesprek is gepland en wanneer het traject van start kan gaan. 


Wat als het starten van het traject langer duurt?

Het is fijn als jullie zo snel mogelijk met het traject kunnen starten. Soms duurt het langer omdat er een wachtlijst is.

In de tussentijd is het mogelijk om:

 • De training ScheidingsATLAS te volgen, klik hier voor meer informatie.
 • De online training van Villa Pinedo te volgen, klik hier voor informatie,

Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met een van onze medewerkers. 

Achtergrondinformatie Uniform Hulpaanbod

De rechtspraak in Nederland heeft in 2016 een visiedocument “Rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen” gepresenteerd. Daarin staan centraal de complexe conflictscheidingen waarin te veel kinderen te lang betrokken raken. De belangen van die kinderen raken ondergesneeuwd of komen niet of ruim onvoldoende aan bod. De schade die die kinderen daardoor lijden kan op korte en lange termijn erg groot zijn. In het visiedocument heeft de rechtspraak plannen neergelegd om het familierechtelijke proces bij de rechter, waarin die ouders en kinderen betrokken zijn, zodanig in te richten dat de schade voor die kinderen zoveel mogelijk en zo snel mogelijk wordt beperkt. Lees hier meer informatie.


Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.