Symposium 2023

Je bent uitgenodigd voor ons symposium!

Op 5 september 2023 organiseren wij weer een symposium. Het programma en toelichting op de verschillende workshops vind je hieronder.

Geef je op via de knop onder de uitnodiging. Heel graag tot dan!

Wil jij erbij zijn?

Programma

12.30 uur           Inloop

13.00 uur            Opening door Harmke Bergenhengouwen Senior Adviseur NJi

13.10 uur           ‘Nu is het echt…’ 

‘Nu is het echt…’ is het verhaal van een tweeling die tijdens het ‘fatale toetje’ te horen krijgen dat hun ouders gaan scheiden. Waarom? Moeten ze kiezen? Ze worden geconfronteerd met nare ruzies. Bijna loopt de echtscheiding uit op een vechtscheiding. Maar als het echt helemaal uit de hand lijkt te lopen, neemt de tweeling het heft in eigen handen – en hoe! De voorstelling is gebaseerd op het boek Mijn vader woont in het tuinhuis van Jacques Vriens (©2020 Van Holkema & Warendorf/Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum B.V). Het thema is helaas erg actueel.

13.40                  In gesprek met elkaar over vertrouwen en verbinden.

14.00                  Workshopronde 1

15.00                  Pauze

15.15                  Workshopronde 2

16.15                  Terugblik op deze middag in en over vertrouwen en verbinden

16.45                  Informele netwerkborrel

17.30                  Einde middag – met goodiebag


Workshops

Workshop Communicatie in Beeld – Jeannet van der Krol

Vertrouwen en verbinden met onze cliënten is van groot belang voor het slagen van een traject. Tijdens de workshop Communicatie in Beeld leer je in een vogelvlucht hoe je met tekenen de thema’s in jouw gesprekken visueel kan ondersteunen. Een tekening zorgt voor helderheid, voorkomt miscommunicatie en geeft inzicht. Wat allemaal zorgt dat de informatie beter beklijft.

 

Een Q&A met Villa Pinedo en  het Kenniscentrum Kind en Scheiding – Floor Lantink en Sascha van der Burg

Ongeveer 83.000 kinderen krijgen per jaar te horen dat hun ouders gaan scheiden. Hoe zij hiermee omgaan hangt voor een heel groot deel af van hoe de ouders met elkaar omgaan, is er nog veel ruzie of gaan zij op een redelijk goede manier om met elkaar? Op het forum van Villa Pinedo worden dagelijks vele vragen gesteld door kinderen/jongeren, maar ook door de ouders. Deze vragen worden beantwoord door de kinderen en jongeren. Sascha schrijft deze zomer drie columns over haar eigen ervaring, haar werk bij het Kenniscentrum en haar vrijwilligerswerk als buddy van Villa Pinedo. Tijdens deze workshop gaan Sascha en Floor met de deelnemers in gesprek over hun eigen ervaringen en hun werk bij Villa Pinedo en het Kenniscentrum Kind en Scheiding waarbij het belang van vertrouwen en verbinden centraal staat.

 

Samengestelde Gezinnen  - Ilja van der Stel en Serena van Bruchum

Wist je dat 60% van de nieuw samengestelde gezinnen uit elkaar gaat? En dat dit betekent dat kinderen een tweede scheiding mee kunnen maken? Het managen van een nieuw gezin is een hele uitdaging, denk alleen al aan het rekening houden van de verschillende agenda’s van de gezinsleden en die van de ex-partner(s).  Vertrouwen en verbinden met elkaar en alle betrokkenen is misschien nog wel een nog grotere uitdaging dan in een zogenoemd kerngezin. Tijdens deze workshop krijg je informatie over wat een samengesteld gezin is, wat de impact is op het kind, de ouder en de stiefouder en hoe het voelt om op te groeien in een samengesteld gezin. 


Een keten van vertrouwen -  Jolande ter Avest

De kip en het ei: over vertrouwen geven en vragen.  Het is zo makkelijk gezegd, het bouwen aan vertrouwen.  Maar hoe doe je dat dan? Wat is er voor nodig?  Kan het met iedereen?  Jolande ter Avest is familierechtadvocaat en houdt zich uitsluitend bezig met complexe omgangsrelaties.  Zij weet als geen ander hoe ingewikkeld het is om je als professional staande te houden in dit veld.  Deze workshop gaat over je houding als professional en hoe je effectief kunt zijn en blijven. 


Vertrouwen op de onderstroom – Dennis Rust en Judith van der Hoeven

Voel jij ook van alles onder de waterlijn in gesprek met gescheiden ouders, bij jezelf en bij de ander? Ben jij dan geneigd om heel hard te gaan werken en in de reddersrol te springen? Of zie je dat een ouder in de slachtofferrol blijft hangen, je er wel iets van wilt zeggen, maar je weet niet goed hoe dit op een verbindende manier te doen? Tijdens deze workshop ga je vooral ervaren. Ervaren hoe je vanuit vertrouwen in verbinding kan komen met de ander.

 

Workshop cultuur sensitief werken – Madhavi Manbodh en Eline Wubben

Cultuursensitief werken heeft alles te maken met het thema van het Symposium, namelijk ‘’Vertrouwen & Verbinden’’.  Een scheiding kan iedereen overkomen, ongeacht de achtergrond. Maar hoe ga je cultuursensitief te werk in scheidingssituaties, waarbij je wilt kunnen vertrouwen op jezelf en de ander &  verbonden blijft met jezelf en de ander? Wat zijn eigenlijk jouw kernwaardes en referentiekader en sta je echt open voor die van een ander? We hopen vooral met elkaar in gesprek te gaan; elkaar te inspireren en van elkaar te leren!

 

Workshop interventie carrousel – Linda van Voorthuizen en Marjolein Deelen

Wist je dat het Kenniscentrum Kind en Scheiding naast de bureaudiensten en spreekuren ook een ruim aanbod heeft voor kinderen, ouders, hun netwerk en professionals? Veel van deze interventies kosteloos zijn voor inwoners en professionals in Haaglanden. Tijdens deze interventie carrousel nodigen we je uit om te draaien aan ons rad en meer te leren over de interventies die het Kenniscentrum Kind en scheiding biedt! Van Dappere Dino’s tot de verdiepingsmodule ‘Communicatiepatronen’ en van de ScheidingsAtlas tot de Gezinsvertegenwoordiging. Aan het einde van deze workshop weet jij hoe je vanuit vertrouwen en verbinding jouw cliënten het beste kunt adviseren.

Kom op tijd, op de locatie kies je twee workshops.


Dagvoorzitter

Harmke Bergenhenegouwen werkt als senior adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut. Zij is pedagoog en heeft ruime kennis en ervaring in de praktijk van de jeugdhulp en jeugdbescherming. Als projectleider van het project 'Zo thuis mogelijk opgroeien' is zij vanuit haar kennisrol bezig met specialistische hulp en het voorkomen van uithuisplaatsing. Ook levert zij een actieve bijdrage aan het versterken van jeugdhulp in gezinsvormen. Harmke is daarnaast expert op het gebied van scheiding en maakt zich sterk voor het welbevinden van kinderen met gescheiden ouders.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.