Relaxed met je ex - najaar 2024

Doelgroep
Gescheiden vaders binnen regio Haaglanden
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
maximaal 8
Locatie
Kenniscentrum Kind en Scheiding
Albertus de Oudelaan 1
Voorburg

Loop je regelmatig vast in hetzelfde riedeltje als het gaat om de relatie met je ex, de moeder van je kind(eren)? Wil je dat de relatie tussen jullie verbetert, dat het (meer) ontspannen gaat, zodat de kinderen daarvan profiteren? Of wil je vooral meer rust vinden in hoe de situatie nu is?

In de training ‘Relaxed met je Ex’ leer je de dynamiek in de relatie met je ex te doorbreken en waar mogelijk te verbeteren. De dynamiek die ervoor zorgt dat de relatie niet is zoals jij het graag ziet, en voor niemand optimaal is. Daar waar jij de dynamiek weet te veranderen, kan de relatie ook veranderen. Om dat te bereiken, ga je in deze training met het volgende aan de slag:

- inzicht krijgen in de dynamiek tussen jou en je ex

- ruimte maken voor jouw gevoelens zoals frustratie, machteloosheid en onrecht

- emoties effectief inzetten in plaats je erdoor te laten lijden

- inzetten van jouw kracht om met een rechte rug en heldere kop te staan voor wat jij belangrijk vindt in de relatie

- uitwisselen van ervaringen met andere gescheiden vaders

Na deze training ben je in staat om gedoe of strijd tussen jou en de moeder van je kind(eren) te stoppen, waarmee je jullie kind(eren) het grootste cadeau geeft: ouders die ondanks de scheiding het beste team als ouders zijn.

Enkele reacties van vorige deelnemers over wat deze training hen heeft gebracht:

- Vertrouwen in mezelf dat hoe ik ben en doe goed is.

- Duidelijkheid over wat ik nou eigenlijk zou willen in relatie tot de moeder van mijn zoon.

- Een duidelijk doel en hoe ik die kan bereiken.

- Om rustig en constructief om te gaan bij lastige situaties met mijn ex.

Voor wie
Deze training is voor vaders die gescheiden zijn of in een scheiding zitten. Qua situatie maakt het voor de training niet uit of je alleen maar gedoetjes hebt met je ex, of dat er sprake is van complexe problemen met als gevolg ouderverstoting. Voor elke situatie kan deze training bijdragen aan een verbetering.

Over de trainer
Deze training wordt gegeven door vadercoach bij Vader Visie, Patrick Timmermans. Sinds 2015 coacht en traint hij vaders die steviger in hun vaderschap willen staan. Veel van de vaders die hij  heeft geholpen zijn gescheiden en hebben nu een fijnere relatie met hun ex of ervaren meer rust in de hele situatie.

Praktisch
Deze training wordt gegeven in drie avonden verdeeld over zes weken.

Data 2024:
24 september 19.00-21.30 uur, inloop vanaf 18.45u
8 oktober 19.00-21.30 uur, inloop vanaf 18.45u
22 oktober 19.00-21.30 uur, inloop vanaf 18.45u

Kosten: gratis voor vaders uit de regio Haaglanden. Voor vaders buiten die regio € 120,-.

Aanmelden
Meld je aan voor deze groep door een mail te sturen naar: patrick@vadervisie.nl

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.