Studiedag professionals thema scheiden | Incompany

Doelgroep
Professionals die werken met kinderen en ouders in een scheidingssituatie
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Locatie
Verschillende locaties
Training op maat
Beschikbaar

In het kort

Professionals hebben in hun werk met regelmaat te maken met kinderen van gescheiden ouders en hun ouders. Als professional is het van belang om goed te signaleren hoe het met het kind gaat, niet meegesleept te worden in de eventuele strijd tussen ouders en kennis te hebben van de hulpverleningsmogelijkheden. 

Deze studiedag geeft informatie en handvatten om neutraal te blijven in de contacten met ouders en er te zijn voor het kind. Hieraan ondersteunend wordt er informatie gegeven over het juridisch scheidingsproces, de rechten en plichten, erkenning en gezag, en de informatieplicht.

Ook wordt de professional meegenomen in de werking van het brein en de verschillende communicatiepatronen van gescheiden ouders. En wordt dit geoefend in rollenspellen met een trainingsacteur. Deze kennis kan worden ingezet in de gesprekken met gescheiden ouders.

Doel 

De deelnemers krijgen informatie over de impact van een scheiding op kinderen, rouw en verlies bij scheiding, wettelijk kader rondom scheiden, werking van het brein en de verschillende communicatiepatronen, met als doel deze kennis toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden in contact met gescheiden ouders en hun kinderen.

 

Resultaat

 • De deelnemers weten wat de impact van een scheiding kan zijn op kinderen en ouders
 • De deelnemers herkennen de signalen die kinderen kunnen laten zien.
 • De deelnemers weten hoe gezinssystemen werken en kennen de fases van rouw.
 • De deelnemers hebben handvatten om neutraal te blijven in een gesprek met ouders.
 • De deelnemers leren hoe zij een kind het beste kunnen begeleiden/benaderen.
 • De deelnemers hebben kennis over het juridisch scheidingsproces.
 • De deelnemers hebben kennis over de rechtspositie van de minderjarigen.
 • De deelnemers hebben kennis over erkenning en gezag.
 • De deelnemers hebben kennis over het ouderschapsplan en de zorgtaken.
 • De deelnemers hebben kennis van welk informatierecht ouders hebben.
 • De deelnemers herkennen wanneer ouders communiceren vanuit een strijdkader en wanneer vanuit een welzijnskader.
 • De deelnemers hebben kennis van de 'Window of tolerance' en de werking van het brein en hoe dit invloed kan hebben op de communicatie tussen (gescheiden) ouders.
 • De deelnemers hebben de verschillende communicatiepatronen van gescheiden ouders ervaren.
 • De deelnemers hebben kennis van de verschillende communicatiepatronen en kunnen deze kennis inzetten in de gesprekken met (gescheiden) ouders.
 • De deelnemers hebben eigen casuïstiek ingebracht en geoefend met gesprekstechnieken met een trainingsacteur
 • De deelnemers hebben kennis van de hulpverleningsmogelijkheden.

Meer informatie 

Tijdsduur: 8 uur 
Accreditatie SKJ: 8 punten

Wil jij deze training incompany aanvragen? Dat kan hier:
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.