Verdiepingsmodule 'Scheiden in beeld'

Doelgroep
Professionals die werken met ouders en kinderen in een scheidingssituatie
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 10
Locatie
Verschillende locaties
Training op maat
Beschikbaar
Meld je aan voor deze training

In het kort

Soms zeggen beelden zo veel meer dan woorden.

Door met poppetjes en symbolen de situatie van ouders en kinderen neer te zetten, kunnen zij vanaf een afstand naar de situatie kijken. Dit geeft ouders ruimte om in gesprek te kunnen gaan over thema's die spelen in hun gezin. Ook geeft het hen inzichten door letterlijk te zien wat er nu eigenlijk gebeurt bij de kinderen.

In deze verdiepingsmodule delen wij kennis, praktische handvatten en gaan we ook veel oefenen. Thema’s deze ochtend zijn de verschillende dimensies in een relatie, loyaliteit, verlies en rouw en het belang van het netwerk.

Voor professionals werkzaam binnen Haaglanden is deelname aan deze module kosteloos, maar niet vrijblijvend. Mocht je onverhoopt niet kunnen deelnemen, horen we dit graag uiterlijk twee weken van te voren. 

Doel 

De deelnemers leren om met beeld een situatie inzichtelijk te maken vanwaar uit je verdiepende vragen kunt stellen aan je cliënt.

Resultaat

  • De deelnemers hebben geoefend met het in beeld brengen van bovenstaande thema’s
  • De deelnemers zijn enthousiast om beeldend aan het werk te gaan met gescheiden gezinnen

Meer informatie 

Tijdsduur: 3 uur 

Wil je deze module incompany aanvragen?
Is de module op dit moment vol of niet beschikbaar?

Bekijk onderstaande bijeenkomsten per locatie

Klik op het plusje, bekijk de data en meld je aan!

Het is voor de verdiepingsmodules van belang om eerst de basismodule te volgen. Mocht je dit nog niet hebben gedaan, vragen we je om je daar eerst voor aan te melden.

Locatie Beschikbare plekken
Rijswijk | Stichting Jeugdformaat 2 Aanmelden
Week Datum Tijd
26 28-06-2024 09:30 - 12:30
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.