Missie en visie

Missie

Kinderen van gescheiden ouders moeten gewoon kind kunnen zijn en zo min mogelijk last ervaren van de scheiding van hun ouders.

Visie

We beperken de negatieve gevolgen van een scheiding voor een kind en het gezin door zo vroeg mogelijk betrokken te worden. We informeren, adviseren, ondersteunen, trainen, begeleiden en verwijzen op een laagdrempelige en niet-veroordelende manier. We zijn er voor scheidende of gescheiden ouders, hun kinderen, professionals en het netwerk om hen heen. 

Zo pakken we het aan:

Hieronder lees je meer over de concrete werkwijze van het Kenniscentrum Kind en Scheiding, uitgesplitst in 5 elementen.

1. Versterken:

 • We versterken de eigen kracht van de betrokkenen in en rond het gezin. Zo geven we informatie, advies en psycho-educatie tijdens de spreekuren en bureaudienst en bieden we een luisterend oor;
 • We versterken ook de deskundigheid van de professionals in de regio. We geven informatie en advies in specifieke casuïstiek, voorlichting en deskundigheidsbevordering;
 • We informeren een breed publiek via onze website met informatie over scheiden op zowel sociaal en emotioneel als juridisch gebied;
 • Ook ons aanbod aan preventieve interventies voor kinderen en ouders versterkt gezinnen in scheiding.

2. Activeren:

 • Wij werken actiegericht. We doen wat nodig is, denken out of the box en zoeken altijd naar de beste en meest passende mogelijkheden om elk vraagstuk aan te pakken;
 • De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders in een scheiding. Wij activeren en versterken hen op een positieve manier vanuit vertrouwen en verbinding.

3. Gedreven vanuit passie:

 • Ons vaste team van medewerkers én vrijwilligers werkt vanuit grote passie voor het thema scheiden. Alle medewerkers en vrijwilligers zijn gedreven om iedere scheidingssituatie zo goed mogelijk te ondersteunen.

4. Verbinden:

 • We verbinden vraag en antwoord voor betrokken kinderen, ouders, de sociale omgeving en professionals en kunnen, indien nodig, doorverwijzen binnen ons netwerk;
 • We hebben een groot netwerk en verbinden expertises tijdens het leernetwerk, het uniformhulpaanbod, Een goed begin (Scheiden zonder Schade);
 • We verbinden professionals tijdens de deskundigheidsbevordering voor professionals;
 • We verbinden ouders en kinderen tijdens de preventieve interventies voor kinderen en ouders.

5. Continu leren & ontwikkelen:

 • Ons hele team volgt nauw de maatschappelijke ontwikkelingen en vergaart daarbij relevante nieuwe kennis, die vervolgens verder gedeeld kan worden met ouders en professionals;
 • We staan open voor pilots en onderzoeksvragen in samenwerking met bijvoorbeeld TNO of Scheiden zonder Schade.

Ontstaan Kenniscentrum in het kort

Van alle kinderen en jongeren tot 18 jaar heeft bijna 30% gescheiden ouders, of ouders die nooit bij elkaar hebben gewoond. In Haaglanden zijn er ruim 74.468 kinderen met gescheiden ouders. Ieder jaar komen er landelijk ongeveer 86.000 kinderen bij die horen dat hun ouders uit elkaar gaan.

Het Kenniscentrum Kind en Scheiding opende op 15 mei 2017 haar deuren. Toen waren er twee spreekuren en een bureaudienst die een aantal uur per week beschikbaar was. Het Kenniscentrum is opgezet vanuit innovatiebudget van Jeugdformaat en Schoolformaat. In februari 2018 bracht de commissie Rouvoet het adviesrapport Scheiden zonder Schade uit waarin één van de adviezen een scheidingsloket in alle gemeenten was. Het Kenniscentrum was hierin een voorloper. Sinds 2019 wordt het Kenniscentrum gefinancierd door negen gemeenten in Haaglanden, is er dagelijks een spreekuur en zijn de medewerkers op werkdagen de gehele dag bereikbaar voor vragen en advies.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief.
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.