Zo ziet een stage bij het Kenniscentrum Kind en Scheiding eruit

Gepubliceerd op: 25 mei 2024

Stagelopen bij Kenniscentrum Kind en Scheiding is een leerzame ervaring. Hoe ziet een stagedag eruit? Wat kun je verwachten? Welke verantwoordelijkheden krijg je? Serena, 24 jaar en Social Work student, geeft je een kijkje in haar stage bij Kenniscentrum Kind en Scheiding.

Een dag in het leven van een Serena 

“Als kind van gescheiden ouders trok het Kenniscentrum Kind en Scheiding mij aan. Ze bieden ondersteuning voor, tijdens en na een scheiding. Gelukkig bleek het een goede keuze te zijn. Elke dag is anders en ga ik met plezier naar mijn stage," vertelt Serena enthousiast. “Mijn taken variëren van ouders terugbellen die bij ons zijn geweest, tot het bijwonen van het spreekuur op dinsdagavond."

Tijdens de stage heeft Serena steeds meer verantwoordelijkheden gekregen. "In het begin was ik vooral bezig met follow-ups en ouders bellen. Maar nu geef ik ook pitches over het Kenniscentrum en ben ik co-trainer bij kindtrainingen zoals 'Stoere Schildpadden’ en ‘Dappere Dino’s'. Deze trainingen bieden kinderen een veilige omgeving om hun gevoelens over de scheiding van hun ouders te delen en hier goed mee om te gaan. Het voelt goed om niet meer alleen als stagiaire te worden gezien, maar ook als een maatschappelijke deskundige," legt ze uit.

Projecten en bijdragen 

Serena vertelt over een van haar belangrijkste projecten: het uitwerken van follow-ups van bezoekers. "We bellen ouders na hun bezoek om feedback te vragen, om te vragen of ons advies passend was en of ouders nog aanvullende vragen hebben, wat ons helpt bij het verbeteren van de dienstverlening."

Daarnaast werkt Serena aan een speciaal project voor haar afstudeerstuk over samengestelde gezinnen. "Ik heb een 'samengesteld gezin waaier' gemaakt. Het idee is dat het gezinnen helpt om over belangrijke thema's te praten, waardoor ze beter kunnen omgaan met de uitdagingen van een samengesteld gezin," zegt ze. "Het is mooi dat ik een tastbaar product heb kunnen maken dat echt gebruikt zal worden binnen het Kenniscentrum."

Persoonlijke ontwikkeling

Serena merkt een duidelijke verandering in zichzelf sinds ze bij het Kenniscentrum werkt. "Ik ben een stuk zelfverzekerder geworden," zegt ze. "Ik durf meer te vertrouwen op mijn kennis en ik heb gewerkt aan mijn communicatievaardigheden. En natuurlijk weet ik nu meer over scheidingen, opvoeding en juridische aspecten.” 

De begeleiding bij het Kenniscentrum heeft volgens Serena een grote rol gespeeld in haar ontwikkeling. "Mijn stagebegeleidster heeft elke twee weken met me gesproken om mijn voortgang te bespreken. Dit heeft me echt geholpen om te groeien en mijn onzekerheden aan te pakken," vertelt ze. "We hebben ook evaluatiemomenten 2 tot 3 keer per jaar. Daarin bespreken we mijn doelen en stellen we ze bij als dat nodig is. Ik voel me echt een onderdeel van het team, en dat heeft mijn zelfvertrouwen enorm versterkt."

Interesse in een stage bij het Kenniscentrum Kind en Scheiding? 

Wij hebben plek voor een stagiaire vanaf februari, voor anderhalf jaar: eerst je derdejaars-stage en daarna de vierdejaars. Mail naar info@kenniscentrumkindenscheiding.nl 

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.