10 tips voor positieve support aan ouders en kinderen in een scheidingssituatie

Gepubliceerd op: 24 augustus 2022

Voor het gezin in scheiding is het belangrijk dat het netwerk, de omgeving, er voor hen is. Voor zowel de partners die gaan scheiden als de betrokken kinderen. Maar hoe doe je dat? Wij geven 10 tips.

10 tips voor familielid, vriend, leerkracht, buur of kennis:

  1. Bedenk altijd dat het kind 50% de ene ouder en 50% de andere ouder is. Praat niet slecht over een van beide ouders waar het kind bij is.
  2. Biedt een luisterend oor, zowel aan de ouders als aan de kinderen in de scheidingssituatie. Vergeet hierin de kinderen niet: gezien en gehoord voelen in hun verdriet of onzekerheid doet veel goed. Wil de ouder of het kind zich niet openen richting jou? Moedig aan dat ze iemand anders zoeken om mee te praten, iemand die ze vertrouwen.
  3. Durf, naast luisteren, de ouder ook een spiegel voor te houden. Bevraag de ouder op de manier van handelen of reageren op de ex-partner. Durf de ouder er ook op te wijzen niet negatief te praten over de andere ouder waar de kinderen bij zijn.
  4. Herhaal naar de kinderen dat de scheiding niet hun schuld is, maar echt een grote-mensen-probleem is. Zie hun emotie en fijngevoeligheid niet over het hoofd: kinderen hebben vaak meer door dan volwassenen denken.
  5. Wees oprecht geïnteresseerd over hoe het kind het bij beide ouders heeft. Vraag het kind naar iets positiefs bij de andere ouder (‘heb je daar lekker hamburgers gegeten?’).
  6. Doe iets liefs/fijns voor of met het kind: knuffels, een kaartje sturen of leuke dingen ondernemen. Vooral als het kind te jong is om te praten of überhaupt niet zo’n prater is, is quality-time een mooie manier om je steun te laten zien.
  7. Maak nieuwe (familie)tradities waar de kinderen echt naar uit kunnen kijken in de nieuwe vorm zoals deze nu is. Er is zoveel veranderd: stabiele dingen als nieuwe tradities geven plezier, rust en gevoel van veiligheid.
  8. Feliciteer nog steeds beide ouders als hun kind jarig is of iets bijzonders heeft. Al zijn ze in sommige gevallen of periodes minder betrokken: het blijft hun kind.
  9. Zorg ervoor dat je non-verbale houding klopt met wat je verbaal zegt. Ook dit soort dingen voelen kinderen vaak beter aan dan je doorhebt. Al gaat er van alles in je hoofd om: zorg dat je houding, oogcontact en woorden positief zijn waar de kinderen bij zijn.
  10. Blijven ouders struggelen of zie je dat kinderen in de knel komen? Moedig aan om professionele hulp te zoeken. Benadruk naar de ouders dat dit niet zwak is, maar juist dapper, en dat er veel hulp beschikbaar is (laagdrempelig en intensiever) voor ouders en kinderen in scheidingssituaties.

Kom je er niet uit? Je bent niet de enige. Wij zijn er voor je. Bezoek (samen met je familielid, vriend of kennis) een van de spreekuren van het Kenniscentrum Kind en Scheiding voor informatie en advies.

Scheiding in jouw omgeving? Lees wat jij kunt doen
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.