In een leernetwerk kun je gelijkwaardig onderzoeken wat werkt

Gepubliceerd op: 24 mei 2022

Onderzoek naar ouders en kinderen in een complexe scheiding is er genoeg. En toch juicht Harmke Bergenhenegouwen van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) het net opgerichte leernetwerk Kind en Complexe Ouderrelaties toe. ‘Samen ontdek je écht wat er gebeurt en hoe het anders kan.’ 

‘Stel je voor. De ouders van de achtjarige Jordy zijn verwikkeld in een moeilijke scheiding. Jordy is ondertussen steeds vaker boos – bij judo moest hij laatst een les overslaan, omdat hij uit woede een dreun uitdeelde toen hij verloor. De jeugdbeschermer maakt zich zorgen over de opvoeding en moet er tegelijk voor zorgen dat Jordy beide ouders blijft zien.

Traineren

Maar Jordy’s moeder heeft net van haar behandelend psycholoog gehoord dat ze eerst tot rust moet komen en dan pas een besluit kan nemen over hoe ze de zorg voor haar zoon verdeelt met haar ex-man. De advocaat van Jordy’s vader vindt dat ze de boel traineert en dat Jordy en zijn vader recht op een goede omgangsregeling hebben. Inmiddels heeft de basisschool contact opgenomen omdat Jordy’s schoolprestaties achteruit hollen.

Je ziet dat verschillende professionals op beide ouders een appèl doen, terwijl die midden in een proces van rouw, verdriet en boosheid zitten om de scheiding. Iedere professional doet dat naar eer en geweten en vanuit de eigen taak en verantwoordelijkheid, Soms zonder te weten welke professional nog meer betrokken is. Het gevolg is dat de ouders én gestrester raken én uiteenlopende adviezen krijgen. En hulpverleners voelen zich machteloos.

Gelijkwaardig
Daarom is het belangrijk dat er een leernetwerk Kind en Complexe Ouderrelaties komt. Een netwerk waarin professionals uit zorg, onderwijs of juridische hoek, beleidsmakers, wetenschappers en ervaren ouders en kinderen onderzoeken hoe het beter kan. 

En daarom is het zo belangrijk dat daar óók mensen met ervaring (zelf gescheiden of kind van gescheiden ouders) aan deelnemen. Op gelijkwaardig niveau. Samen kun je ontdekken wat er gebeurt in deze vaak langlopende scheidingszaken en reflecteren op de interacties tussen professionals onderling en met en tussen ouders.

Als je elkaar kent en elkaars insteek snapt, kun je kijken wat beter werkt. Het is dus belangrijk dat diverse organisaties en mensen met ervaring in zo’n netwerk zitten. Zo creëer je een gezamenlijke visie en werkwijze. Het voordeel van zo’n regionaal leernetwerk is bovendien dat alle partijen meteen op de hoogte zijn van wat er in de omgeving mogelijk is aan hulp en steun.

Het leernetwerk Kind en Complexe Ouderrelaties in Haaglanden, Holland Rijnland en Midden-Holland is ontstaan uit een van de RegioLabs, onderdeel van het overheidsprogramma Scheiden zonder Schade dat tot en met 2021 liep. De doelen van de RegioLabs? Een brug slaan tussen zorg en recht om te kunnen doen wat werkt en inzetten op preventie. Zo is er geëxperimenteerd met een gezinsvertegenwoordiger die het hele traject meeloopt en coördineert. Bij de pilot contactverlies werd onder meer duidelijk dat verbinden en vertrouwen belangrijk is bij vastgelopen scheidingen in plaats van controle en beheersing. 

De-escaleren
Als Nederlands Jeugdinstituut (NJi) juichen we de vervolgstap van de RegioLabs dan ook toe: om na deze pilots een leernetwerk op te richten om gezamenlijk, en nu mét ervaringskennis, een team te vormen. Als gelijkwaardige partner kun je in een leernetwerk elkaar leren begrijpen, elkaars taal straks beter snappen en ontdekken hoe je voorkomt dat scheidingen uit de hand lopen.

Toekomst
Want het is duidelijk dat we complexe scheidingen moeten voorkomen. Met 86.000 kinderen per jaar die horen dat hun ouders uit elkaar gaan en 10 tot 15 procent daarvan, van wie de ouders in een complexe scheiding belanden. Zeker vanwege de gevolgen daarvan voor kinderen, tot ver in de toekomst – denk aan kans op het behalen van een lager schoolniveau, gezondheidsproblemen, zelf later scheiden. Een leernetwerk dwingt alle partijen om te luisteren naar en leren van elkaar, of je nu in de praktijk werkt, beleid maakt, onderzoek doet, onderwijs geeft of zelf te maken hebt of had met scheiding. Zo gaat het niet om wat er moet gebeuren, maar waarom. Die reflectie, op gelijkwaardig niveau in een leernetwerk, levert waardevolle inzichten en praktische handvatten op. Ik kijk uit naar de bevindingen.

Voor informatie over het leernetwerk kind en complexe ouderrelatie verwijzen we je naar de factsheet.

Lees ook het nieuwsbericht op Werkplaats SAMEN.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.