Grootouders

Grootouders

Veel kleinkinderen zien hun grootouders graag. Ze voelen zich geliefd, mogen net wat meer dan thuis en er wordt plezier gemaakt. Wanneer ouders gaan scheiden kunnen kinderen veel steun ervaren aan hun grootouders. Grootouders kunnen een rustpunt zijn voor de kleinkinderen, een veilige haven waar ze even niet bezig hoeven te zijn met de scheiding van hun ouders.

Het kan voor jou best lastig zijn om ‘geen partij’ te trekken: als grootouders ben je er voor je zoon/dochter. Wees je bewust dat de kinderen die betrokken zijn bij de scheiding 50% van de ene ouder en 50% van de andere ouder zijn. Dus als jij negatief praat over de andere ouder, praat je indirect ook negatief over het kind. 

Loyaliteit

Contact met de ex-schoonzoon of -dochter is regelmatig moeizaam, immers wanneer je eigen kind pijn gedaan is wil je de “dader” niet meer zien. Maar die ex blijft wel de vader of moeder van de kleinkinderen. Dat brengt met zich mee dat diegene voor de kleinkinderen erg belangrijk is en dat het belangrijk is dat grootouders positief over die ouder blijven praten. Anders zou de loyaliteit van de kleinkinderen naar die ouder in de knel komen. Door positief te blijven kun je als grootouder ook laten zien dat je geen onderdeel van de strijd bent die tussen ouders speelt, maar dat je een veilige en rustige haven kunt zijn voor de kleinkinderen.

Wel of geen contact

Grootouders die hun kleinkinderen door de scheiding niet meer zien kunnen nog wel laten weten dat ze aan de kinderen denken. Ze kunnen kaartjes en brieven sturen of laten een verjaardagscadeautje bezorgen.

Grootouders die de kleinkinderen nog wel zien merken dat het contact op een andere manier verloopt. Het kan niet meer spontaan want dan zijn de kinderen misschien bij de andere ouder. Er zijn geen gezamenlijk feestjes meer en er is wellicht moeizaam contact met de ex-schoonzoon of -dochter, wat het contact met de kleinkinderen kan verslechteren.

‘Onze zoon en schoondochter gaan scheiden. Zij hebben 4 kinderen en hebben nu knallende ruzie. Ik heb een goede band met onze schoondochter en ook met onze zoon. Mag ik contact houden met onze schoondochter?' - oma Susan

Tips op een rijtje:

  • Zorg dat je er bent voor je kleinkind met een positieve houding over hun beide ouders
  • Wanneer je geen contact mag met je kleinkind, stuur dan wel kaartjes o.i.d. op belangrijke momenten zoals verjaardagen of examens
  • Werk hard aan een fijne band met je kleinkind door leuke uitstapjes of logeerpartijtjes
  • Vraag je kleinkind ook naar het “andere” gezin, toon daar interesse in zonder uit te horen of te oordelen. Daarmee laat je zien dat je ook dat deel wat bij je kleinkind hoort belangrijk vindt
  • Wees loyaal naar je eigen kind maar wordt geen onderdeel van eventuele strijd met de ex door je kind altijd te blijven verdedigen.

Zoek hulp

Wanneer je geen omgang mag met je kleinkind is het wellicht verstandig om een bemiddelaar in te schakelen. Iemand die gespecialiseerd is in familiaire problemen en generatieconflicten, zoals een mediator. Deze kan op een snelle en efficiënte manier met de ouder(s) en grootouders werken aan een oplossing voor een concreet probleem. Het Kenniscentrum Kind en Scheiding is dagelijks bereikbaar via telefoon, mail of Whatsapp om je verder te helpen. Ook kan je (met je zoon of dochter) een gratis inloopspreekuur bezoeken.

Wij geven 10 tips voor positieve steun aan kinderen en volwassenen
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.