Vrienden en kennissen

Steun je vrienden

Voor het gezin in scheiding is het belangrijk dat het netwerk, de omgeving, er voor hen is. Voor zowel de partners die gaan scheiden als de betrokken kinderen. Het kan voor jou best lastig zijn om ‘geen partij’ te trekken voor degene die bij jou het verhaal komt doen of die jou het meest naast staat.

Wees je bewust dat de kinderen die betrokken zijn bij de scheiding 50% van de ene ouder en 50% van de andere ouder zijn. Dus als jij negatief praat over de andere ouder, praat je indirect ook negatief over het kind.

Wij geven 10 tips voor positieve steun aan kinderen en volwassenen

Ervaringsverhaal

‘Onze beste vrienden gingen uit elkaar. Jarenlang vierden wij samen oud en nieuw, gingen we samen op vakantie en ondernamen we veel met onze gezinnen, maar ook alleen met onze vrienden. De vrouw was mijn beste vriendin en onze mannen klikten vanaf dag één goed met elkaar. Toen zij uit elkaar gingen wat dat best even zoeken. Ze zeiden zo ontzettend veel nare dingen over elkaar. En ach de drie jongens, de kinderen die wij in ons hart hebben gesloten, die zagen we zo worstelen. Zoekende wie de schuld had van de scheiding, zodat zij iemand de schuld konden geven. Wij hebben vele gesprekjes met hen gehad en ook leuke dingen gedaan. De man zei op een gegeven moment tegen mijn man, omdat de vrouwen al vriendinnen waren moeten wij onze vriendschap maar stoppen, dan is het niet zo lastig voor jullie. Pffff…. Dat was een heftig bericht. Ook iets wat mijn man helemaal niet wilde. Dit heeft hij ook aangegeven. Gelukkig is dit niet gebeurd. Nu vijf jaar verder hebben wij contact met onze vrienden en hun kinderen. Niet meer zoals vanouds, apart van elkaar, of onze vriend met de kinderen of onze vriendin met de kinderen of een van hen met de nieuwe partner. En het gaat goed. We kunnen het ook hebben over de mooie herinneringen van voor de scheiding. Ik ben heel blij dat wij geen keuze hebben gemaakt, zoveel mogelijk neutraal konden zijn en ook eens tegen een van onze vrienden konden zeggen dat zij echt te ver gingen. Maar het was hard werken.’ 
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.